Ohlášky 25.6. - 2.7.2017

 
Den Liturgie Intence
Neděle
25.června
2017

12.neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci

9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a za duše v očistci a jejich úmysly

Pondělí
26.června

 

17.00 ŽATČANY za Marušku Kalvodvu, živou a zemřelou rodinu
Úterý
27.června
Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve  
Středa
28.června

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

17.00 ÚJEZD – za děti
Čtvrtek
29.června
Slavnost PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze 18.00 ŽATČANY – za rodiče Blažkovy, živou a zemřelou rodinu
Pátek
30.června

Svatých prvomučedníků římských

18.00 ÚJEZD – za P. Antonína Jeniše, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Sobota
1.července
Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc


Neděle
2.července 2017

13. neděle v mezidobí

sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

HODY V ÚJEZDĚ

8.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Jakubcovu a Drlíkovu

9.30 ŽATČANY – za Aloise a Marii Floriánovy, jejich rodiče, sourozence a duše v očistci

11.00 ÚJEZD – za farníky

14.30 ÚJEZD – svátostné požehnání

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
 • Fotografie z farního dne a hodů v Žatčanech si můžete prohlédnout na farních stránkách.
 • V neděli 25.6. bude sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše dary.
 • V neděli 25.6. od 16 h za Sokolovnou v Újezdě vás zveme na tradiční zápas ve fotbale ženatí vs. svobodní. Po zápase bude malé posezení na oratoři.
 • Táborák na zakončení školního roku bude v Žatčanech v pondělí 26.6. v 18 h na farní zahradě. Těšíme se na společné setkání.
 • Táborák na zakončení školního roku bude v Újezdě ve středu 28.6. v 18 h na oratoři. Nezapomeňte si donést něco na opékání. Těšíme se na společné setkání.
 • Ve čtvrtek 29.6. v 19 h je v Žatčanech na faře setkání členů farní rady.
 • V sobotu 1.7. v 11.30 h přijme v Újezdě svátost křtu Matouš Jireček.
 • Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.
 • Brněnská diecéze letos slaví 240 let od vzniku. Biskupství proto vyhlašuje poznávací hru Poklady brněnské diecéze, která spočívá v putování po významných místech celé diecéze.  Vše se zaznamenává do cestovní karty. Na podzim bude vylosování a odměny pro výherce. Bližší informace jsou vzadu na stolečku na plakátcích nebo na www.biskupství.cz/poklady 2017.
 • Vzadu na stolečku v kostele se můžete přihlásit na pouť na Svatý Hostýn v sobotu 15.7., odjezd v 6.15 h, cena 200,- Kč.