Ohlášky 21.1. - 28.1.2018

 
Den Liturgie Intence

Neděle
21.ledna
2018


3. neděle v mezidobí

 

 8.00 ÚJEZDza farníky
 9.30 ŽATČANYza Anežku Veselou, sourozence, rodiče, duše v očistci a nemocnou osobu

11.00 ÚJEZDza Václava Kyselku a dvoje rodiče
Pondělí
22.ledna
  18.00 ŽATČANY – za živou a zemřelou rodinu Zezulovu a Burýškovu
Úterý
23.ledna

 

 
Středa
24.ledna

Památka sv. Františka Saleského, biskupa  učitele církve

18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Poláčkovu a Blahovu
Čtvrtek
25.ledna

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

18.00 ŽATČANY – za Ivo Poláčka, otce a živou a zemřelou rodinu
Pátek
26.ledna

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

18.00 ÚJEZD – za Vojtěcha Kozáka, živou a zemřelou rodinu, duše v očistci a jejich úmysly
Sobota
27.ledna
Sobotní památka Panny Marie

  8.00 ÚJEZD – za spolužáky ročníku 1948 a jejich učitele


Neděle
28.ledna
2018


4. neděle v mezidobí

 8.00 ÚJEZD – za farníky
 9.30 ŽATČANY – za Jana Kalvody, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD – za Annu Floriánovu, dvoje rodiče, celou živou  zemřelou rodinu a na úmysl dárce

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Při Tříkrálové sbírce se v Újezdě vybralo 107 837 Kč a v Žatčanech 45 539 Kč. Jménem Charity všem dárcům děkujeme.
  • V neděli 21.1. bude v Újezdě sbírka na opravu oratoře a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
  • MO KDU srdečně zve na ples Věneček, který se uskuteční v sobotu 3. února v sále Na rychtě. K tanci i poslechu bude hrát kapela Black hats a cimbálová muzika Šternovjan. Zahájení ve 20:00 předtančením. Pojed vstupenek M-Boty ulice Štefanikova, Újezd u Brna.  
  • Vzhledem k probíhající rekonstrukci oratoře v Újezdě, prosíme o maximální opatrnost v celém areálu. Děkujeme za pochopení.