Ohlášky 20.8. - 27.8.2017

 
Den Liturgie Intence
Neděle
20.srpna 2017

20. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za Anežku a Františka Slabých, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu

9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – za Aničku Muricovu, rodiče a zemřelou přízeň 

Pondělí
21.srpna

Památka sv. Pia X., papeže

18.00 ŽATČANY mše sv. NENÍ
Úterý
22.srpna
Památka Panny Marie Královny  
Středa
23.srpna

 

18.00 ÚJEZD – mše sv. NENÍ
Čtvrtek
24.srpna

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

11.00 ÚJEZD pohřeb pan Pavel Paleček
18.00 ŽATČANY – za Marii Zelinkovu, manžela, syna, zetě, sourozence a dvoje rodiče
Pátek
25.srpna

 

18.00 ÚJEZD – za Miroslava Poláčka a celou živou a zemřelou rodinu
Sobota
26.srpna

Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD mše sv. NENÍ


Neděle
27.srpna
2017

21. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a za duše v očistci a jejich úmysly

9.30 ŽATČANY – za Josefa Chmelíka, syna Josefa a Boží ochranu pro živou rodinu

11.00 ÚJEZD – za rodiče Vrbovy, Procházkovy, rodinu Buchtovu a na poděkování za 70 let života 

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
  • V neděli 13.8. se při sbírce na potřeby farnosti vybralo v Újezdě 14 300 Kč a v Žatčanech 5 000 Kč. Děkujeme za Vaše dary.
  • V sobotu 26.8. jste zváni na tradiční farní pouť do Žarošic. Podrobnosti na nástěnce nebo na farních stránkách.
  • V pondělí 28.8. v 19 h bude na faře setkání katechetek.
  • Ve středu 30.8. v 19 h na faře v Újezdě bude setkání biřmovanců.
  • Ve čtvrtek 31.8. v 19 h na faře v Žatčanech bude setkání biřmovanců.
  • V sobotu 2.9. ve 14 h chtějí v Žatčanech uzavřít svátost manželství Alžběta Sedláčková a Tomáš Kalla. Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji prosím nahlásí na faře. Děkujeme.