Ohlášky 22.10. - 29.10.2017

 
Den Liturgie Intence

Neděle
22.října
2017

29. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

8.00 ÚJEZDza živé a zemřelé spolužáky ročníku 1957 a jejich učitele
9.30 ŽATČANYza farníky

11.00 ÚJEZD – za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Duroňovu a Gregorovičovu

Pondělí
23.října

 

18.00 ŽATČANY – na poděkování za Boží ochranu s prosbou o další pomoc
Úterý
24.října

 

18.00 ÚJEZD – mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
25.října

 

18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Gazdovu a Mičudovu
Čtvrtek
26.října

 

18.00 ŽATČANY – za zemřelé kamarády
Pátek
27.října

 

18.00 ÚJEZD – za Barboru Kozákovu, manžela a celou rodinu
Sobota
28.října

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

8.00 ÚJEZD – za rodinu Rubešovu a Benešovu

15.00 ÚJEZD – pohřeb pan Ondřej Konvica


Neděle
29.října
2017

30. neděle v mezidobí

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

v Žatčanech
8.00 ÚJEZD – za farníky
9.30 ŽATČANY
za Žofii Herzánovu, dva manžele, vnuka Jaroslava a duše v očistci

11.00 ÚJEZD – za Vincence a Marii Nohelovy a syna Josefa

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 15.10. se při sbírce na potřeby farnosti vybralo v Újezdě 15 300 Kč a v Žatčanech 4 500 Kč. Děkujeme za vaše dary.
 • V měsíci říjnu vás srdečně zveme na modlitbu sv. růžence. Modlitba bude probíhat v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 17 h v kostele v Újezdě.
 • V Újezdě před každou dětskou mší svatou se budou děti od 17.40 h modlit část růžence. Prosíme rodiče o podporu svých dětí.
 • V neděli 22.10. je sbírka na misie. Děkujeme za Vaše dary.
 • V neděli 22.10. bude v Žatčanech ve 14.30 h misijní růženec s dětmi. Všichni jste srdečně zváni.
 • Od neděle 22.10. je možné si nechat zapsat intenci na první pololetí roku 2018.
 • Setkání rodičů a dětí na první svaté přijímání bude v pondělí 23.10. v 17 h na faře v Žatčanech.
 • Jak se žije českému misionáři, jak se daří místní církvi a jaké jsou pro ni výzvy v 21. století? To vše se dozvíte v Missio interview s P. Jiřím Brabcem. Nenechte si ujít Missio magazín, v premiéře v úterý 24. října ve 20 hodin na Televizi Noe.
 • Ve středu 25.10. v 19 h bude na oratoři v Újezdě setkání farní rady.
 • Ve čtvrtek 26.10. v 19 h bude na faře v Žatčanech setkání farní rady.
 • V sobotu 28.10. v Újezdě v 10 h přijme svátost křtu Tomáš Zimola a v 11 h Ondřej Tobolák.
 • Srdečně vás zveme v sobotu 4.11. v 16 h v sokolovně v Újezdu u Brna na 7. FOLKLORNÍ PODVEČER S ROZMARÝNOU. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit kalendáře na postavení na rok 2018. Cena 65,- Kč.