Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 02.10. do 09.10.2022 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02.10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
na poděkování za dar společného života
11:00
Újezd
na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí
03.10.
pondělí 27. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
za politiky a státniky
Úterý
04.10.
památka sv. Františka z Assisi Dnes mše sv. není
Středa
05.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 18:00
Újezd
za těžce nemocnou osobu, živou a zemřelou rodinu a za Jaroslava Veselého
Čtvrtek
06.10.
sv. Bruna, kněze 13:30
Ujezd u Brna
mše sv. v domově U Františka
15:00
Újezd
pohřeb pan Karel Svoboda
18:00
Žatčany
za farníky
Pátek
07.10.
památka Panny Marie Růžencové 15:00
Újezd - penzion
mše sv. na penzionu
18:00
Újezd
za Miroslava Otřísala, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
08.10.
sobota 27. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
mše sv. NENÍ
Neděle
09.10.
28. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Růženu a Václava Horáčkovy, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu
11:00
Újezd
za zemřelého Josefa Popeláka, živou a zemřelou rodinu
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 2. 10. od 16 - 18 h bude v Újezdě farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni. V 15.45 h bude v kostele svátostné požehnání.
  • První setkání vedoucích kroužků bude v neděli 2.10. v 19.30 h na oratoři v Újezdě.
  • Můžete nechat zapsat intenci nejenom v sakristii, ale i z domu přes farní stránky.
  • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě v kostele na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v 17 h.
  • Do neděle 9.10. můžete vzadu do dřevěné krabičky dávat svoje návrhy na členy farní rady. Prosíme o jméno a kontakt. Připomínáme, že dotyčný s tím musí souhlasit. Děkujeme. 
  • V sobotu 8.10. se uskuteční pouť matek a žen do ZLATÝCH HOR. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
  • V neděli 9.10. při mši svaté v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Veronika Moslerová.
  • Srdečně zveme na MANŽELSKÉ VEČERY. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 
  • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit knihu ROK VE FARNOSTI za 99 Kč a stolní kalendáře za 69 Kč.