Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 28.08. do 04.09.2022 - 35. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28.08.
22. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
na poděkování za 30 let života s prosbou o další pomoc pro rodinu Sobotkovu
11:00
Újezd
za zemřelého Tomáše Paulíka, Davida Bílka, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
29.08.
památka Umučení sv. Jana Křtitele 18:00
Žatčany
za Helenu Kalvodovu, manžela, syna a dvoje rodiče
Úterý
30.08.
úterý 22. týdne v mezidobí 18:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
31.08.
středa 22. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
za Annu a Josefa Gargošovy, dceru Marii, zetě Jana a jeho rodiče
Čtvrtek
01.09.
čtvrtek 22. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
za Vladimíra a Františku Královy, celou živou a zemřelou rodinu
Pátek
02.09.
pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 15:00
Újezd - penzion
mše sv. na penzionu
18:00
Újezd
za Alenu a Františka Roblíkovy, živou a zemřelou rodinu
Sobota
03.09.
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 08:00
Újezd
za manžela, živou a zemřelou rodinu Ocáskovu a Staňovu
11:30
Újezd
Svatební mše sv. - Vladimír Nedoma a Veronika Fajtová
Neděle
04.09.
23. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
z veliké vděčnosti za 25 let společného života
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V pondělí 29.8. v 19 h bude na faře v Újezdě setkání členů farní rady.
  • Ve středu 31.8. v 19 h na faře v Újezdě setkání katechetek a všech kdo se chtějí podílet na zvěstování radostné zvěsti našim dětem. 
  • V sobotu 3.9. v 11.30 h v Újezdě chtějí uzavřít manželství Vladimír Nedoma a Veronika Fajtová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • V neděli 4.9. při mši svaté v 9.30 h v Žatčanech poděkujeme za letošní úrodu. 
  • V pátek 9.9. v 19 h v Komunitním centru v Újezdě pokračuje příprava na biřmování.
  • V sobotu 17.9. v 11 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Kamil Kristen a Kateřina Eliášová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • V sobotu 17.9. v 18 h v Komunitním centru na Oratoři v Újezdě jste zváni na BESEDU O IZRAELI. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.