Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 19.06. do 26.06.2022 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19.06.
12. neděle v mezidobí 07:30
Újezd
za Karla Pecáka, živou a zemřelou rodinu
09:00
Žatčany
za Žofii Herzánovu, dva manžely a živou rodinu
11:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
Pondělí
20.06.
pondělí 12. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
za Marušku Kalvodovu a živou rodinu
Úterý
21.06.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
22.06.
sv. Paulína Nolánského, biskupa 18:00
Újezd
za Františka Dobrovolného, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
23.06.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 18:00
Žatčany
za Václava Klanicu a jeho rodiče
Pátek
24.06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18:00
Újezd
za 50 let společného života
Sobota
25.06.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 08:00
Újezd
za P. Antonína Jeniše a zemřelou rodinu
Neděle
26.06.
13. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za zemřelého manžela a dvoje rodiče a duše v očistci
09:30
Žatčany
za Jaromíra Fialu, dceru, zetě, živou a zemřelou rodinu Fialovu
11:00
Újezd
za farníky (hodová mše svatá)
14:15
Újezd
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 26.6. je vyhlášena sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše dary.
  • V pátek 24.6. v 19 h bude v Újezdě setkání členů farní rady.
  • Ve čtvrtek 30.6. v 19 h setkání katechetek na faře v Újezdě.