Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 23.10. do 30.10.2022 - 43. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
23.10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00
Újezd
na poděkování za 80 let života s prosbou o další pomoc
09:30
Žatčany
za rodinu Sýkorovu, Michlovu, Konečnou a duše v očistci
11:00
Újezd
za Barboru Kozákovu a Bohumila Kozáka
 
Pondělí
24.10.
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18:00
Žatčany
na poděkování za dar života a Boží ochranu s prosbou o další pomoc
Úterý
25.10.
slavnost Výročí posvěcení kostela Dnes mše sv. není
Středa
26.10.
středa 30. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
za farníky
Čtvrtek
27.10.
čtvrtek 30. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
za nemocnou dceru a duše v očistci
Pátek
28.10.
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:00
Újezd
za Františka Dobrovolného, živou a zemřelou rodinu
Sobota
29.10.
památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 08:00
Újezd
za Josefa Ocáska a duše v očistci
Neděle
30.10.
31. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Bohumíra Cupáka, syna, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za Vítězslava Kroupu, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
11:00
Újezd
za Jarmilu a Jana Maršálkovy
15:00
Újezd - hřbitov
dušičková pobožnost na hřbitově
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Můžete nechat zapsat intenci nejenom v sakristii, ale i z domu přes farní stránky.
 • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě v kostele na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v 17 h.
 • Srdečně zveme na MANŽELSKÉ VEČERY. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. Termín přihlášek je do konce října. Pokud se nepřihlásí alespoň ještě dva páry, tak bude celá akce zrušena.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit knihu ROK VE FARNOSTI za 99 Kč a stolní kalendáře za 69 Kč. 
 • Prosíme ochotné ženy, zejména mladší, aby se zapojily do pravidelného týdenního úklidu kostela v Žatčanech. Ideální by bylo, kdyby se domluvily nové dvojice, které budou spolu pracovat. Zařazení do nového rozpisu úklidu bude od nového roku. Svůj zájem nahlaste paní Vladimíře Sedláčkové. Pán Bůh zaplať za vaši službu pro kostel.
 • V neděli 23.10. je sbírka na MISIE.  Děkujeme za vaše dary. 
 • V neděli 23.10. v Újezdě po obou mší svatých jste před kostelem zváni na MISIJNÍ JARMARK. Výtěžek bude zaslán na Papežské misijní dílo. Děkujeme všem za dary a za přípravu.
 • V neděli 23.10. ve 14 h na hřišti za sokolovnou v Újezdě se uskuteční fotbal svobodní proti ženatým. Fanynky jsou vítány. Po skončení bude na oratoři v Komunitním centru občerstvení. Všichni jste srdečně vítáni.
 • V pondělí 24.10. začne oprava střechy na budově fary v Újezdě. Prosíme o maximální opatrnost. Děkujeme.
 • V pondělí 24.10. začíná v ateliéru na oratoři v Újezdě výtvarný kroužek pro děti od první třídy. Bude probíhat každé pondělí od 17.00 - 18.30 h.
 • V neděli 30.10. v 15 h bude v Újezdě na hřbitově dušičková pobožnost
 • Celý týden bude všechny bohoslužby sloužit P. Jiří Brabec.
 • Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích letech (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 10. do 31. 10. Podmínky:
  Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1. do 8. listopadu;
  v daný den
  - návštěva hřbitova,
  - modlitba za zesnulé,
  - modlitba na úmysl Svatého otce,
  - vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
  - svaté přijímání;
  a v okruhu těchto dní svátost smíření.
 • Volby do farní rady v obou farnostech proběhnou v neděli 6.11. při všech bohoslužbách.