Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 21.05. do 28.05.2023 - 21. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
21.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za Anastázii a Josefa Mazáčovy a živou a zemřelou rodinu Mazáčovu a Chrásteckou
09:30
Žatčany
za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání 
11:00
Újezd
za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání 
18:00
Újezd
Mariánské zpívané nešpory
Pondělí
22.05.
Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ BRNĚNSKÉ KATEDRÁLY 18:00
Žatčany
za rodiče Kroupovy, živou a zemřelou rodinu
Úterý
23.05.
úterý 7. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
24.05.
připomínka den modliteb za církev v Číně 18:00
Újezd
za zemřelého Josefa Hudečka
Čtvrtek
25.05.
sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 18:00
Žatčany
za Helenu Sedláčkovou, manžela, živou a zemřelou rodinu
Pátek
26.05.
památka sv. Filipa Neriho, kněze 18:00
Újezd
za Zdeňka Ocáska, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Sobota
27.05.
sv. Augustina z Canterbury, biskupa 08:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a dar zdraví
13:00
Újezd
Svatební obřad - Václav Jetela a Lenka Kružíková
Neděle
28.05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za rodinu Michalovu, Sýkorovu a Konečnou a Boží ochranu pro živou rodinu
11:00
Újezd
za Ludvíka Kolka
18:00
Újezd
Mariánské zpívané nešpory
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V květnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v 17.30 h. 
 • V květnu budou v Žatčanech májové pobožnosti v pondělí po mši svaté.
 • Stále pokračuje sbírka vosku a starých svící. Můžete je dávat do krabice v předsíni kostela. 
 • V neděli 14.5. při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo v Újezdě 19 400 Kč a v Žatčanech 8 300 Kč. Děkujeme za vaše dary.  
 • V sobotu 27.5. ve 13 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Václav Jetela a Lenka Kružíková. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.  Děkujeme. 
 • POUŤ DONÁTORŮ v sobotu 27.5. od 15 h v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 
 • V neděli 28.5. je sbírka na CHARITU. Děkujeme za vaše dary. 
 • V neděli 28.5. v 19.30 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě setkání vedoucích SHM.
 • V pátek 2.6. ve 12 h chtějí v Újezdě uzavřít svátost manželství Tomáš Harvánek a Jana Steckerová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.  Děkujeme. 
 • V sobotu 3.6. ve 13 h chtějí v Újezdě uzavřít svátost manželství Marek Vaculík a Kristýna Nedomová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.  Děkujeme. 
 • Na nástěnce pod kůrem v Újezdě jsou přihlášky na vůbec první tábor, který je určen pro prarodiče s vnoučaty. Více informací u Zdislavy Blažkové