Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 07.08. do 14.08.2022 - 32. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
07.08.
19. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Josefa Rychlíka, rodiče, sestru a duše v očistci
11:00
Újezd
za 30 let společného života
Pondělí
08.08.
památka sv. Dominika, kněze 18:00
Žatčany
mše sv. NENÍ
Úterý
09.08.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy Dnes mše sv. není
Středa
10.08.
svátek sv. Vavřince, mučedníka 18:00
Újezd
mše sv. NENÍ
Čtvrtek
11.08.
památka sv. Kláry, panny 18:00
Žatčany
za Růženu Pacákovu
Pátek
12.08.
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18:00
Újezd
za Marii Mášovu, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu
Sobota
13.08.
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
za Marii Dobrovolnou, otce, živou a zemřelou rodinu
12:00
Žatčany
Svatební mše sv. - Lukáš Hanáček a Julie Kalvodová 
Neděle
14.08.
20. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Annu a Petra Kachlířovy
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za rodinu Levičkovu a požehnání pro celou rodinu
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Od 9.8 - 14.8. se v Hradci Králové uskuteční celostátní setkání mládeže. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 
  • V sobotu 13.8. ve 12 h v Žatčanech chtějí uzavřít svátost manželství Lukáš Hanáček a Julie Kalvodová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme. 
  • V sobotu 20.8. v 10.30 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Michal Vévar a Karolina Mezuláníková. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme. 
  • V sobotu 27.8. jste srdečně zváni na tradiční ZÁSVĚTNOU POUŤ DO ŽAROŠIC. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
  • Přejeme všem požehnanou a odpočinkovou dovolenou.