Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 25.09. do 02.10.2022 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25.09.
26. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za rodiče Slabých, dva syny, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za Bohumila a Ludmilu Rozprýmovy a zemřelou rodinu
Pondělí
26.09.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 18:00
Žatčany
za Helenu a Josefa Sedláčkovy, živou a zemřelou rodinu
Úterý
27.09.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 17:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
28.09.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00
Újezd
za Újezd u Brna a jeho obyvatele
09:30
Žatčany
za nemocnou osobu
Čtvrtek
29.09.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 18:00
Žatčany
na poděkování za 25 let společného života
Pátek
30.09.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 13:00
Újezd
pohřeb paní Jana Otřísalová
18:00
Újezd
za Václava Krejčiříka, rodiče, sourozence, zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
01.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 08:00
Újezd
za Jáchyma a Františku Suských a duše v očistci
13:00
Újezd
svatební obřad - Lubomír Bílek a Markéta Krošíková
Neděle
02.10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
na poděkování za dar společného života
11:00
Újezd
na poděkování za dar manželství s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Od 2. 10.  od 16 - 18 h opět otevíráme v Újezdě farní kavárnu, kdo by chtěl něco připravit, tak se může zapsat na arch papíru vzadu na stolečku. Pokud se nikdo nenapíše do středy, farní kavárna nebude. Děkujeme za pochopení.
  • Od neděle 25.9. si můžete nechat zapsat intenci nejenom v sakristii, ale i z domu přes farní stránky.
  • Ve středu 28.9. od 9 h do 17 h bude v Újezdě adorační den a den modliteb za AKS v Olomouci. Vzadu na stolečku se napište, aby mohl být kostel otevřený. Děkujeme.
  • V sobotu 1.10. při mši sv. v 8 h bude opět rozjímání první soboty v měsíci.
  • V sobotu 1.10. ve 13 h  v Újezdě chtějí uzavřít manželství Markéta Krošíková a Lubomír Bílek. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • Do neděle 2.10. můžete vzadu do dřevěné krabičky dávat svoje návrhy na členy farní rady. Prosíme o jméno a kontakt. Připomínáme, že dotyčný s tím musí souhlasit. Děkujeme. 
  • 8.10. se uskuteční pouť matek a žen do ZLATÝCH HOR. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.