Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 05.03. do 12.03.2023 - 10. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
05.03.
2. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Újezd
za Anežku a Jana Pěčkovy, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za Karla Svobodu, rodiče a celou rodinu
11:00
Újezd
za farníky
Pondělí
06.03.
pondělí 2. postního týdne 18:00
Žatčany
za rodiče Jurasovy, tři syny, dva vnuky, dvě vnučku a zemřelou přízeň
Úterý
07.03.
úterý 2. postního týdne Dnes mše sv. není
Středa
08.03.
středa 2. postního týdne 18:00
Újezd
za Josefa a Věru Oberreiterovy, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
09.03.
čtvrtek 2. postního týdne 18:00
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Krásovu, Herzánovu a Šindelářovu
Pátek
10.03.
pátek 2. postního týdne 18:00
Újezd
za Amálii a Oldřicha Životských, živou a zemřelou rodinu
Sobota
11.03.
sobota 2. postního týdne 08:00
Újezd
na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a požehnáním pro celou rodinu
Neděle
12.03.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Jiřího Podlouckého, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
11:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Každý den v 21 h zveme k modliteb OTČE NÁŠ s otcem biskupem Pavlem.
 • V předsíni kostela  je krabice, do které můžete dávat použité svíčky. Je to sbírka určená pro Ukrajinu. Děkujeme za vaše dary. 
 • V době postní budou křížové cesty v Újezdě v neděli v 15 h a ve středu v 17.20 h a v pátek v 17.20 h (v neděli 5.2. povedou křížovou cestu muži).
 • V době postní budou v Žatčanech křížové cesty v neděli v 15 h a ve čtvrtek v 17.20 h
 • Vzadu na stolečku si můžete vzít tzv. POSTNÍ ALMUŽNU. Děkujeme za vaše dary.
 • Setkání vedoucí SHM v neděli 5.3. v 19.30 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě.
 • Ve středu 8.3. od 15 h bude v Komunitním centru na faře v Újezdě SETKÁNÍ SENIORŮ. Všichni jste srdečně zváni.
 • Setkání členů farní rady v Újezdě bude ve čtvrtek 9.3. v 19 h na faře. 
 • V sobotu 11.3. ve 13 h v kostele v Újezdě přijme svátost křtu Barbora Procházková.
 • V neděli 12.3. bude možné při všech bohoslužbách přijmout svátost nemocných.
 • V neděli 12.3. bude sbírka na potřeby farnosti. Děkujeme za vaše dary. 
 • Můžete se přihlásit do projektu ADOPTUJ SI KNĚZE. Stačí napsat na dcm.brno@biskupství.cz  do předmětu e-mailu napíšete "adopce kněze" a přijde vám zpráva s náhodně vylosovaným jménem knězem z naší brněnské diecéze. Zpráva bude obsahovat krátkou modlitbu, kterou se prosím modlete. Děkujeme. 
 • Modřické děkanství zve všechna děvčata školního věku na DÍVČÍ OLYMPIÁDU v sobotu 1.4. od 8 h v Telnici. Možnost přihlášení je vzadu na stolečku do 5.3. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 
 • Děkujeme všem za přípravu krásného večeru chval.
 • V neděli 19. března po křížové cestě vás srdečně zveme do farní misijní kavárny v Žatčanech v orlovně v přísálí. Budeme moc rádi, pokud také něco upečete. Dobroty můžete donést v tutéž neděli po mši svaté do orlovny. Děkujeme. Těšíme se na vás za 14 dní!