Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 23.04. do 30.04.2023 - 17. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
23.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Jiřího a Jenovku Husákovy a Boži ochranu pro živou rodinu
11:00
Újezd
za Olgu a Josefa Hladkých, za živou a zemřelou rodinu
Pondělí
24.04.
sv. Jiří, mučedníka 18:00
Žatčany
za Jiřího Buchty a živou a zemřelou rodinu Buchtovu a Koudelkovu
Úterý
25.04.
svátek sv. Marka, evangelisty 18:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
26.04.
středa 3. velikonočního týdne 18:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
Čtvrtek
27.04.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 18:00
Žatčany
za Jaroslava Třetinu
Pátek
28.04.
sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 18:00
Újezd
za Františka Kaválka, Marii a Václava Moravcovy, živou i zemřelou rodinu.
Sobota
29.04.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 08:00
Újezd
za Bohumila Blažka, manželku a syna
Neděle
30.04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:00
Újezd
za rodiče Dobšákovy, syna Aloise, zemřelou rodinu a duše v očistci
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za Stanislava Cupáka, manželku, živou a zemřelou rodinu.
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Jménem Charity děkujeme za vaše dary. Při POSTNÍ ALMUŽNĚ se v Újezdě vybralo 6 352 Kč a v Žatčanech 2 317 Kč.
  • Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. 5. v Žarošicích. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12–25 let. Více informací a možnost přihlásit se na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/
  • Stále pokračuje sbírka vosku a starých svící. Můžete je dávat do krabice v předsíni kostela. 
  • Od neděle 23.4. si můžete zapisovat intence na druhé pololetí.
  • V neděli 23.4. v 19.30 h bude v Komunitním centru na oratoři v Újezdě setkání vedoucích SHM.
  • Na farních stánkách máte odkaz na elektronickou přihlášku na letní tábory pořádané SHM. 
  • V kostele v Újezdě na stolečku pod kůrem je nový rozpis úklidů fary a oratoře, prosíme o pomoc s umýváním oken na oratoři v sobotu 29.4. od 9 hodin a na faře následující sobotu 6.5. také od 9 hodin. Děkujeme za vaší ochotu a pomoc.
  • Kdo by měl zájem o společnou cestu na diecézní setkání mládeže do Žarošic. Tak mi prosím dejte vědět do 7.5. tel: 607 455 474. Těší se Patrik.