Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 14.08. do 21.08.2022 - 33. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14.08.
20. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Annu a Petra Kachlířovy
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za rodinu Levičkovu a požehnání pro celou rodinu
Pondělí
15.08.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 16:30
Újezd
za živou a zemřelou rodinu Rozprýmovu, Procházkovu, Kubátovu a Vlachovu
18:00
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Zelinkovu a Sedláčkovu
Úterý
16.08.
sv. Štěpána Uherského 18:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
17.08.
středa 20. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
mše sv. NENÍ
Čtvrtek
18.08.
čtvrtek 20. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
za Marii Partykovu, dceru Evu, živou a zemřelou rodinu Partykovu, Binkovu a Bublovu
Pátek
19.08.
sv. Jana Eudese, kněze 18:00
Újezd
za Františku Cupákovu, živou a zemřelou rodinu
Sobota
20.08.
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 08:00
Újezd
za Ludvíka Kolka a rodiče
10:30
Újezd
Svatební mše sv. - Michal Vévar a Karolína Mezuláníková
Neděle
21.08.
21. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Helenu Sedláčkovu a rodiče
09:30
Žatčany
za Dp. Břetislava Lauterbacha, rodiče, sourozence a za Dp. Josefa Valeriána a rodinu
11:00
Újezd
za farníky
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V sobotu 20.8. v 10.30 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Michal Vévar a Karolína Mezuláníková. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme. 
  • V sobotu 27.8. jste srdečně zváni na tradiční ZÁSVĚTNOU POUŤ DO ŽAROŠIC. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
  • V sobotu 3.9. v 11.30 h v Újezdě chtějí uzavřít manželství Vladimír Nedoma a Veronika Fajtová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.  
  • Přejeme všem požehnanou a odpočinkovou dovolenou.