Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 03.04. do 10.04.2022 - 14. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
03.04.
5. NEDĚLE POSTNÍ 08:00
Újezd
za rodiče Hradovy, syna, vnučku, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za rodiče Vrbovy, Procházkovy a rodinu Buchtovu
Pondělí
04.04.
pondělí 5. postního týdne 18:00
Žatčany
na úmysl dárce
Úterý
05.04.
úterý 5. postního týdne Dnes mše sv. není
Středa
06.04.
středa 5. postního týdne 18:00
Újezd
za Marii Gazdovu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
07.04.
čtvrtek 5. postního týdne 18:00
Žatčany
za rodiče Lauterbachovy, syna, zetě a duše v očistci
Pátek
08.04.
pátek 5. postního týdne 18:00
Újezd
za rodiče Staňovy, Konvicovy a duše v očistci
Sobota
09.04.
sobota 5. postního týdne 08:00
Újezd
za Ludmilu Rozprýmovu, manžela a duše v očistci
Neděle
10.04.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00
Újezd
za Jaroslava a Annu Veselých, syna a zetě
09:30
Žatčany
za rodiče Dolákovy, dceru Ludmilu a duše v očistci
11:00
Újezd
za farníky

 

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Křížové cesty v době postní budou v Újezdě ve středu v 17.20 h, v pátek od 17.20 h a v neděli v 15 h a v Žatčanech ve čtvrtek od 17.20 h a v neděli v 15 h.
  • V neděli 3.4. od 15 h budou zpovídat v Žatčanech dva kněží.
  • Město Újezd u Brna srdečně zve na varhanní koncert Michaela Bártka, který se uskuteční v neděli 3.4. v 17 h v kostele sv. Petra a Pavla v Újezdě u Brna. Spoluúčinkují Irena Hůrková a Jiří Klecker, slovem provází Markéta Jetelová.
  • V sobotu 9.4. v 9 h prosíme ochotné ženy na umývání oken na faře v Újezdě. Děkujeme.
  • V neděli 10.4. od 15 h budou v Újezdě zpovídat čtyři kněží. Využijte prosím této příležitosti.
  • Přihlášky na letošní tábory jsou vzadu v kostele nebo na stránkách SHM.
  • Připojte se prosím k modlitbě svatého růžence za mír na Ukrajině. S vírou v sílu společné modlitby a s důvěrou v Boží moc vás skupinky Modliteb matek zvou ke společné modlitbě i v příštím týdnu, každý den, a to v pondělí, úterý a čtvrtek v 19:30 zde v kostele. Ve středu a pátek modlitba proběhne hned po mši svaté. V sobotu a v neděli probíhá modlitba jako obvykle před začátkem ranní mše svaté. Děkujeme za vaše modlitby a solidaritu.