Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 11.09. do 18.09.2022 - 37. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
11.09.
24. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za živé a zemřelé hasiče
11:00
Újezd
za Marii Jadrnou, rodiče Skulínkovy, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
12.09.
Jména Panny Marie 18:00
Antoníček
mše sv. u kaple sv. Antonína
18:00
Žatčany
za Františka Simandla, manželku, syna, snachu a dvoje rodiče
Úterý
13.09.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
14.09.
svátek Povýšení svatého Kříže 14:00
Újezd
pohřeb pan Stanislav Staňa
18:00
Újezd
za rodinu Jurákovu, Kalvodovu a Špatných
Čtvrtek
15.09.
památka Panny Marie Bolestné 18:00
Žatčany
za Františka Kroupu, manželku, živou a zemřelou rodinu
Pátek
16.09.
sv. Ludmily, mučednice 18:00
Újezd
za Marii a Metoděje Grůzovy, živou a zemřelou rodinu
Sobota
17.09.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
za rodiče Konvicovy a Staňovy, živou a zemřelou rodinu
11:00
Újezd
Svatební mše sv. - Kamil Kristen a Kateřina Eliášová
15:00
Žatčany
pohřeb pan František Richter
Neděle
18.09.
170. výročí posvěcení kostela v Újezdě 08:00
Újezd
za Antonína Kachlíře, rodinu Kachlířovu a Hrubých
09:30
Žatčany
za Jakuba Ondrůje, manželku Anežku, syna Pavla a Boží ochranu živé rodiny
11:00
Újezd
na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 11.9. v 10.30 h před kostelem v Žatčanech bude žehnání hasičských aut.
  • V sobotu 17.9. v 11 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Kamil Kristen a Kateřina Eliášová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • V sobotu 17.9. v 18 h v Komunitním centru na Oratoři v Újezdě jste zváni na BESEDU O IZRAELI. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
  • V neděli 18.9. v 11 h v Újezdě poděkujeme za 170. výročí posvěcení kostela. Mši svatou bude celebrovat diecézní biskup Mons. Pavel Konzbul. Od 15 h jste zváni do kostela na doprovodný program, který bude v 18 h zakončený svátostným požehnáním.
  • V sobotu 24.9. v 11 h chtějí v Újezdě uzavřít manželství Jakub Kotolan a Veronika Seidlová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • Od října opět otevíráme v Újezdě farní kavárnu, kdo byste chtějí něco připravit, tak se můžete zapsat na arch papíru vzadu na stolečku. 
  • V sobotu 1.10. ve 13 h  v Újezdě chtějí uzavřít manželství Markéta Krošíková a Lubomír Bílek. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
  • Mobilní univerzita zve opět na vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.