Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 10.09. do 17.09.2023 - 37. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
10.09.
23. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za Marii Jadrnou
09:30
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Richterovu
11:00
Újezd
na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí
11.09.
pondělí 23. týdne v mezidobí 18:00
Žatčany
na poděkování a s prosbou o ochranu pro celou rodinu
Úterý
12.09.
Jména Panny Marie 15:00
Žatčany
POHŘEB: Jan Florián
Středa
13.09.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 18:00
Újezd
za Františku Cupákovu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
14.09.
svátek Povýšení svatého Kříže 15:00
Újezd
POHŘEB: Marie Tůmová
18:00
Žatčany
za Miroslava Cába
Pátek
15.09.
památka Panny Marie Bolestné 18:00
Újezd
za Bohumíru Ondrůjovu a zemřelou rodinu Ondrůjovu a Šinoglovu
Sobota
16.09.
sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
za Ludmilu Rozprýmovu, manžela a zemřelou rodinu
11:00
Újezd
KŘEST: Sofie Rút Suská
14:00
Žatčany
POHŘEB: Ludmila Poláčková
Neděle
17.09.
24. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za rodiče Floriánovy, Jana Husáka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
09:30
Žatčany
za otce Břetislava Lauterbacha, rodiče, sourozence a duše v očistci
11:00
Újezd
za farníky
OZNÁMENÍ:
 • Setkání biřmovanců bude v pátek v 19 hod. na oratoři.
 •  
 • Újezd: V pondělí se koná akce Laser game pro ministranty. Sraz je v 15 hod. na parkovišti u kostela.
 • Újezd: Ve čtvrtek v 15 hod. bude mít pohřeb paní Marie Tůmová.
 • Újezd: V sobotu v 11 hod. přijme svátost křtu Sofie Rút Suská.
 • Újezd: Příští neděli při mši svaté v 11 hod. proběhne poděkování za úrodu.
 • Újezd: Výuka náboženství bude zahájena ve škole v týdnu od 25. září. Výjimku má 1. a 7. třída kvůli státnímu svátku, proto budou mít náboženství již ve čtvrtek 21. září. Přihlášky dostanou děti od třídních učitelek. Na nástěnce u kostela je rozpis pro jednotlivé třídy.
 • Újezd: Slavnost udělování svátosti biřmování prožijeme v neděli 1. října v 11 hod.
 •  
 • Žatčany: V úterý v 15 hod. bude mít pohřeb pan Jan Florián.
 • Žatčany: Děkuji všem, kteří připravili dnešní poděkování za úrodu.
 • Žatčany: V sobotu ve 14 hod. bude mít pohřeb paní Ludmila Poláčková.
 • Žatčany: Slavnost udělování svátosti biřmování prožijeme v neděli 1. října v 9 hod.