Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 18.12. do 25.12.2022 - 51. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Františka Hladkého a rodiče
11:00
Újezd
za rodiče a syna Řičánkovy, živou a zemřelou rodinu Václavíkovu
Pondělí
19.12.
19. prosince 06:30
Újezd
za Romana Muselíka, živou a zemřelou rodinu
18:00
Žatčany
za Ivo Poláčka, otce, živou a zemřelou rodinu
Úterý
20.12.
20. prosince Dnes mše sv. není
Středa
21.12.
21. prosince 18:00
Újezd
za Miladu a Františka Kroupovy, dvoje rodiče a sourozence
Čtvrtek
22.12.
22. prosince 06:30
Újezd
za Věru a Františka Havlátovy, živou a zemřelou rodinu
18:00
Žatčany
za Jaromíra Stibora, rodiče a živou rodinu
Pátek
23.12.
23. prosince 18:00
Újezd
za zemřelou rodinu Vavříčkovu a Markovu
Sobota
24.12.
Štědrý den 08:00
Újezd
ranní chvály
16:00
Žatčany
za Boženu Lauterbachovu, syna, zetě a za všechny kdo odpočívají na našem hřbitově
21:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
Neděle
25.12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Dolákovu, Herzánovu a Krásovu
11:00
Újezd
za Annu a Leopolda Rozprýmovy a celou rodinu
16:00
Újezd
divadlo dětí + svátostné požehnání
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
 • V době adventní jsou v Újezdě RORÁTNÍ MŠE SVATÉ v pondělí a ve čtvrtek v 6.30 h a po nich jste všichni srdečně zváni na snídani do Komunitního centra na oratoři. Děti si mohou vzít lucerničky. 
 • Minulou neděli se při sbírce na potřeby farnosti vybralo v Újezdě  23 400 Kč a v Žatčanech 7 700 kč. Děkujeme za vaše dary.
 • V neděli 18.12. po mši svaté v 9.30 h jste zváni na MISIJNÍ JARMARK na faře v Žatčanech.
 • V neděli 18.12. od 15 h budou v Újezdě zpovídat čtyři kněží. Využijte této příležitosti. Děkujeme.
 • Adventní dílny budou v neděli 18. 12.  od 15 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě.
 • Betlémské světlo bude v Žatčanech k dispozici na Štědrý den od 8. h ráno v kapli sv. Maří Magdalény.
 • 24.12. v 8 h jste v Újezdě zváni do kostela na modlitbu ranních chval.
 • 25.12. v 16 h v Újezdě v kostele divadlo dětí a svátostné požehnání.
 • 26.12. od 14 h ŽIVÝ BETLÉM u kaple sv. Antonína v Újezdě.
 • 27.12. v 17 h mše sv. za vinaře v Újezdě a od 18 h žehnání vína v Komunitním centru na oratoři v Újezdě.
 • 28.12. od 17 h ŽIVÝ BETLÉM v Žatčanech na návsi.
 • Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donátor.cz.
 • O Vánocích bude sbírka v Újezdě na dokončení opravy střechy na faře a v Žatčanech na další část opravy zdi kolem kostela. Děkujeme za vaši štědrost.