Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 18.09. do 25.09.2022 - 38. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18.09.
170. výročí posvěcení kostela v Újezdě 08:00
Újezd
za Antonína Kachlíře, rodinu Kachlířovu a Hrubých
09:30
Žatčany
za Jakuba Ondrůje, manželku Anežku, syna Pavla a Boží ochranu živé rodiny
11:00
Újezd
na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc
Pondělí
19.09.
sv. Januária, biskupa a mučedníka 18:00
Žatčany
mše sv. NENÍ
Úterý
20.09.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
21.09.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18:00
Újezd
za Josefa Sedláčka a rodiče
Čtvrtek
22.09.
čtvrtek 25. týdne v mezidobí 14:00
Újezd
pohřeb paní Zdeňka Chudáčková
18:00
Žatčany
za Jana Čumpu, rodiče a duše v očistci
Pátek
23.09.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18:00
Újezd
za Stanislava Cupáka a rodiče
Sobota
24.09.
sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
za rodiče Němečkovy, vnučku Janu, živou a zemřelou rodinu
11:00
Újezd
svatební mše sv.- Jakub Kotolan a Veronika Seidlová
Neděle
25.09.
26. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za rodiče Slabých, dva syny, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za Bohumila a Ludmilu Rozprýmovy a zemřelou rodinu
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Výuka náboženství začne ve škole od pondělí 19.9.
 • V pátek 23.9. v den voleb bude v Újezdě v kostele adorace před Nejsvětější Svátostí od 14 do 22 h. Zapište se na arch papíru vzadu na stolečku.
 • V pátek 23.9. v 19 h bude v Komunitním centru v Újezdě příprava na biřmování.
 • V sobotu 24.9. v 11 h chtějí v Újezdě uzavřít manželství Jakub Kotolan a Veronika Seidlová. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
 • Od října opět otevíráme v Újezdě farní kavárnu, kdo byste chtějí něco připravit, tak se můžete zapsat na arch papíru vzadu na stolečku. 
 • V neděli 25.9. ve 12 h v Újezdě přijme svátost křtu Anna Řeřuchová.
 • Od neděle 25.9. si můžete nechat zapsat intenci nejenom v sakristii, ale i z domu přes farní stránky.
 • V sobotu 1.10. ve 13 h  v Újezdě chtějí uzavřít manželství Markéta Krošíková a Lubomír Bílek. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.
 • Mobilní univerzita zve opět na vzdělávací kurzy formou autobusových zájezdů. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách. 24.9. do Bečova jsou ještě volná místa.
 • 8.10. se uskuteční pouť matek a žen do ZLATÝCH HOR. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.