Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 16.04. do 23.04.2023 - 16. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16.04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Újezd
za rodiče Hradovy, syna, vnučku, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za Jana Čumpu, rodiče a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
11:00
Újezd
za farníky
Pondělí
17.04.
pondělí 2. velikonočního týdne 18:00
Žatčany
za Pavla a Marii Petlákovy, dvě dcery, syna a živou rodinu
Úterý
18.04.
úterý 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
19.04.
středa 2. velikonočního týdne 18:00
Újezd
za Josefa Gargoše, manželku, dceru Marii a zetě Jana
Čtvrtek
20.04.
čtvrtek 2. velikonočního týdne 18:00
Žatčany
za Zdenka Hlávku a manžele Veselých
Pátek
21.04.
sv. Anselma, biskupa a učitele církve 18:00
Újezd
za Václava Kyselku a rodiče
Sobota
22.04.
sobota 2. velikonočního týdne 08:00
Újezd
za Františka Kalendu, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle
23.04.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Jiřího a Jenovku Husákovy a Boži ochranu pro živou rodinu
11:00
Újezd
za Olgu a Josefa Hladkých, za živou a zemřelou rodinu
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Děkujeme za vaše dary pří sbírce na doplatek energií o Velikonocích se v Újezdě vybralo 57 100 Kč a v Žatčanech 29 000 Kč. 
  • Na Velký pátek se při sbírce na Boží hrob v Jeruzalémě vybralo v Újezdě: 16 000 Kč a v Žatčanech: 7 000 Kč. Děkujeme za vaše dary. 
  • V neděli 16.4. nezapomeňte v kostele odevzdat POSTNÍ ALMUŽNU. Jménem Charity děkujeme za vaše dary.
  • V neděli 16.4. od 16 - 18 h jste srdečně zváni do farní kavárny na faře v Újezdě.
  • Diecézní setkání mládeže s brněnským biskupem Pavlem Konzbulem se bude letos konat v sobotu 13. 5. v Žarošicích. Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12–25 let. Více informací a možnost přihlásit se na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm/
  • Stále pokračuje sbírka vosku a starých svící. Můžete je dávat do krabice v předsíni kostela. 
  • Od neděle 23.4. si můžete zapisovat intence na druhé pololetí.
  • V neděli 23.4. v 19.30 h bude v Komunitním centru na oratoři v Újezdě setkání vedoucích SHM.
  • Na farních stánkách máte odkaz na elektronickou přihlášku na letní tábory pořádané SHM.