Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 04.06. do 11.06.2023 - 23. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
04.06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 07:30
Újezd
za rodiče Valihrachovy, manžela, živou a zemřelou rodinu
09:00
Žatčany
Žatčanské hody
09:00
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za rodiče Petlákovy, syna Arnošta, Josefa Hovězáka, živou a zemřelou rodinu
15:00
Žatčany
svátostné požehnání
Pondělí
05.06.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18:00
Žatčany
za Marii a Pavla Petlákovy, dvě dcery, syna a duše v očistci
Úterý
06.06.
sv. Norberta, biskupa 15:00
Újezd
pohřeb paní Vlasta Staňová
Středa
07.06.
středa 9. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
za rodiče Němečkovy, vnučku Janu a duše v očistci
Čtvrtek
08.06.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:00
Újezd
za rodiče Mácových, Horkých a manžela Karla
Pátek
09.06.
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 18:00
Újezd
za Marii Matulovu a duše v očistci
Sobota
10.06.
sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00
Újezd
za 30 let společného života
10:00
Újezd
mše sv. na zahájení S-festu
Neděle
11.06.
10. neděle v mezidobí 07:30
Újezd
za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Gregorovičovu a Duroňovu.
09:00
Žatčany
za dvě sestry, bratra, rodiče a živou rodinu
14:00
Újezd
za farníky
15:00
KOMUNITNÍ CENTRUM
FARNÍ DEN
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Stále pokračuje sbírka vosku a starých svící. Můžete je dávat do krabice v předsíni kostela. 
  • V neděli 28.5. při sbírce na CHARITU se v Újezdě 23 400 Kč vybralo a v Žatčanech 6 400 Kč. Děkujeme za vaše dary. 
  • Ve čtvrtek 8.6. v 18 h bude slavnost Těla a Krve Páně. Prosíme vypravte družičky do průvodu.
  • V neděli 11.6. v 9 h bude v Žatčanech průvod Božího Těla. Prosíme krojované do průvodu.
  • V neděli 11.6. jste zváni na FARNÍ DEN. Moc prosíme o pomoc s přípravou laviček a chystání farního dvora. Napište se vzadu kostela do tabulky. Děkujeme za váš čas a ochotu přiložit ruku ke společnému dílu.
  • Ve čtvrtek 15.6. v 19.15 h bude setkání farní rady z obou farností v Újezdě na faře. Účas přislíbil i nový pan farář P. Pavel Svoboda. 
  • Na nástěnce pod kůrem v Újezdě jsou přihlášky na vůbec první tábor, který je určen pro prarodiče s vnoučaty. Více informací u Zdislavy Blažkové.