Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 18.06. do 25.06.2023 - 25. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
18.06.
11. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Jaromíra Fialu, dceru a zetě, živou a zemřelou rodinu Fialovu
11:00
Antoníček
za P. Antonína Jeniše, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
19.06.
sv. Romualda, opata 18:00
Žatčany
za Marušku Kalvodovu a živou rodinu
Úterý
20.06.
úterý 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
21.06.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00
Újezd
za Jiřího Staňu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
22.06.
sv. Paulína Nolánského, biskupa 18:00
Žatčany
za Žofii Herzánovu, dva manžely a živou rodinu
Pátek
23.06.
pátek 11. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
za Jana a Marii Eliášovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
24.06.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 08:00
Újezd
na poděkování za 50 roků společného života
Neděle
25.06.
12. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za zesnulého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 18.6. v 16 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě bude povídání o pouti do Mexika. 
  • V sobotu 24.6. jste srdečně zváni na primici P. Tomáše Zámečníka na brněnském výstavišti v 15 h.
  • V neděli 25.6. bude sbírka na bohoslovce a církevní školství. Děkujeme za vaše dary. 
  • Modlitby matek pořádají od pátku 23.6. do neděle 25.6. vždy po mši sv. modlitební Triduum na které srdečně zvou všechny zájemce. Více informací najdete na plakátku ve vývěsce.
  • Milé děti, jestli máte na stromě pytlíček s korálky na růženec, vezměte si ho domů a růženec si vyrobte. Pokud vám budou nějaké korálky chybět, ve středu na dětské mši svaté je dostanete. A následující středu 28.6., kdy bude i táborák na oratoři, si hotové růžence doneste na mši svatou, protože budou posvěceny.
  • Děkujeme všem za přípravu a průběh krásného farního dne a S-festu. 
  • Stávat se tvůrci Pokoje Vzdělávací program pro leadery farních společenství, který vzešel jako odpověď na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek: www.tvurcipokoje.cz
  • V sobotu 15.7. jste srdečně zváni na tradiční pouť na SVATÝ HOSTÝN. Přihlásit se můžete vzadu v kostele na stolečku. Podrobnější informace u paní Říkovské. Cena 250 Kč.