Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 25.12. do 01.01.2023 - 52. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
25.12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Dolákovu, Herzánovu a Krásovu
11:00
Újezd
za Annu a Leopolda Rozprýmovy a celou rodinu
16:00
Újezd
divadlo dětí + svátostné požehnání
Pondělí
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 08:00
Újezd
za rodinu Hrubých a Kachlířovu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za zemřelého Tomáše Paulíka, Davida Bílka, živou a zemřelou rodinu
Úterý
27.12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00
Újezd
za vinaře
Středa
28.12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků Dnes mše sv. není
Čtvrtek
29.12.
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Pátek
30.12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 16:30
Žatčany
za rodiče Habigerovy, Rychlíkovy a živou rodinu
18:00
Újezd
za Marii Dobrovolnou, otce, živou a zemřelou rodinu
Sobota
31.12.
sv. Silvestra I., papeže 15:30
Žatčany
za Františku Krejčiříkovu, sourozence s rodinami a duše v očistci
17:00
Újezd
za těžce nemocnou manželku
Neděle
01.01.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 08:00
Újezd
za Vladimíra Hrozka, manželku, rodinu Gregorovičovu a Duroňovu
09:30
Žatčany
na poděkování za dar života a Boží ochranu pro živou rodinu
11:00
Újezd
za farníky
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
  • Minulou neděli se při MISIJNÍM JARMARKU v Žatčanech vybralo 13 005 Kč. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.
  • 25.12. v 16 h v Újezdě v kostele divadlo dětí a svátostné požehnání.
  • 26.12. od 14 h ŽIVÝ BETLÉM u kaple sv. Antonína v Újezdě.
  • 27.12. v 17 h mše sv. za vinaře v Újezdě a od 18 h žehnání vína v Komunitním centru na oratoři v Újezdě.
  • 28.12. od 17 h ŽIVÝ BETLÉM v Žatčanech na návsi.
  • Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donátor.cz.
  • O Vánocích bude sbírka v Újezdě na dokončení opravy střechy na faře a v Žatčanech na další část opravy zdi kolem kostela. Děkujeme za vaši štědrost.
  • Farnost Žatčany srdečně zve na BENEFIČNÍ KONCERT 6.1.2023 v 19 h v kostele v Žatčanech. Celý výtěžek bude věnován na podporu stavby kaple sv. Pavla v Mexiku. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
  • Orel jednota Žatčany a MO KDU-ČSL Žatčany si vás dovoluji pozvat na 11. KROJOVANÝ PLES, který se koná v sobotu 7.1.2023 od 20 h v orlovně v Žatčanech. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.