Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 11.06. do 18.06.2023 - 24. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
11.06.
10. neděle v mezidobí 07:30
Újezd
za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Gregorovičovu a Duroňovu.
09:00
Žatčany
za dvě sestry, bratra, rodiče a živou rodinu
14:00
Újezd
za farníky
15:00
KOMUNITNÍ CENTRUM
FARNÍ DEN
Pondělí
12.06.
pondělí 10. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
13.06.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 13:30
Ujezd u Brna
mše sv. v domově U Františka
Středa
14.06.
středa 10. týdne v mezidobí 18:00
Újezd
za Františka Dobrovolného, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
15.06.
sv. Víta, mučedníka 18:00
Žatčany
na poděkování za Boží pomoc a ochranu
Pátek
16.06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18:00
Újezd
za rodiče a prarodiče Kroupovy a Haluzovy a duše v očistci.
Sobota
17.06.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
18.06.
11. neděle v mezidobí 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Jaromíra Fialu, dceru a zetě, živou a zemřelou rodinu Fialovu
11:00
Antoníček
za P. Antonína Jeniše, živou a zemřelou rodinu
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V úterý 13.6. v 19 h na faře v Újezdě setkání KATECHETEK.
  • Ve středu 14.6. od 15 h SETKÁNÍ SENIORŮ Komunitním centru na faře v Újezdě. 
  • Ve čtvrtek 15.6. v 19.15 h bude setkání farní rady z obou farností v Újezdě na faře. Účas přislíbil i nový pan farář P. Pavel Svoboda. 
  • Na nástěnce pod kůrem v Újezdě jsou přihlášky na vůbec první tábor, který je určen pro prarodiče s vnoučaty. Více informací u Zdislavy Blažkové.
  • V neděli 18.6. v 16 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě bude povídání o pouti do Mexika. 
  • Přijměte pozvání  na seminář Život v Duchu, který bude probíhat od 5. 10. v Telnici. Jedná se o 9 setkání, která jsou zaměřena na prohloubení víry. Seminář je určen všem pokřtěným, kteří chtějí upevnit svůj vztah s Pánem. Seminář vznikl v misijních podmínkách v Africe. Jeho autorem je P. Ernst Sievers. Seminář je vhodný pro všechny věkové kategorie od 18 let. Základní informace najdete na plakátku na nástěnce, přihlašování a bližší informace budou k dispozici v září. Kontaktní osobou pro farnosti Újezd u Brna a Žatčany je Martina Treterová.