Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 02.04. do 09.04.2023 - 14. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02.04.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za rodiče Dolákovy, dceru Ludmilu a duše v očistci
11:00
Újezd
na poděkování za 60 let s prosbou o další pomoc
Pondělí
03.04.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00
Žatčany
za zemřelé rodiče Šmidrkalovy, Zábojníkovy, syna Miroslava a Boží ochranu pro živou rodinu
Úterý
04.04.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Středa
05.04.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18:00
Újezd
za zemřelou rodinu Maškovu a Lískovu
Čtvrtek
06.04.
ZELENÝ ČTVRTEK 17:00
Žatčany
za zemřelého Zdeňka Michla dvoje rodiče a živou rodinu
19:00
Újezd
za živou a zemřelou rodinu Nedomovu a Kratochvílovu
Pátek
07.04.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00
Újezd
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
17:00
Žatčany
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Sobota
08.04.
BÍLÁ SOBOTA 18:00
Žatčany
za Boženu Lauterbachovou, manžela, syna, zetě a Boží ochranu pro živou rodinu
21:00
Újezd
za Annu Veselou, manžela, syny a zetě
Neděle
09.04.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Újezd
za Vojtěcha Vaňka a zemřelou rodinu Vaňkovu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží požehnání
16:00
Újezd
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Každý den v 21 h zveme k modliteb OTČE NÁŠ s otcem biskupem Pavlem.
  • V době postní budou křížové cesty v Újezdě v neděli v 15 h a ve středu v 17.20 h (v neděli 2.4. povede křížovou cestu společenství živého růžence).
  • V době postní budou v Žatčanech křížové cesty v neděli v 15 h na Velký Pátek v 15 h.
  • V neděli 2.4. od 15 h bude v Újezdě příležitost ke svátosti smíření. Budou zpovídat čtyři kněží. Využijte tuto příležitost. 
  • Vzadu na stolečku se napište na adoraci v pátek a v sobotu, aby mohl být kostel otevřený.
  • Sbírka na VELKÝ PÁTEK bude na Boží hrob v Jeruzalémě. Děkujeme za vaše dary.
  • Sbírka na Velikonoce bude na doplatek za energie. Děkujeme za vaše dary.
  • Vzadu na stolečku si můžete koupit velikonoční svíci na vigilii. Cena 20 Kč.