Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 10.04. do 17.04.2022 - 15. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
10.04.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00
Újezd
za Jaroslava a Annu Veselých, syna a zetě
09:30
Žatčany
za rodiče Dolákovy, dceru Ludmilu a duše v očistci
11:00
Újezd
za farníky
Pondělí
11.04.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00
Žatčany
na poděkování
Úterý
12.04.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Středa
13.04.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Čtvrtek
14.04.
ZELENÝ ČTVRTEK 17:00
Žatčany
za Jana Čumpu, rodiče a duše v očistci na které nikdo nepamatuje
19:00
Újezd
za Milana a Hedviku Blažkovy, živou a zemřelou rodinu
Pátek
15.04.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00
Újezd
velkopáteční obřady
17:00
Žatčany
velkopáteční obřady
Sobota
16.04.
BÍLÁ SOBOTA 18:00
Žatčany
za rodiče Hegerovy, Poláčkovy, dvoje rodiče a živé rodiny
21:00
Újezd
za rodiče Muricovy, Švábovy, živou a zemřelou rodinu
Neděle
17.04.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Pavla a Marii Petlákovy, dvě dcery, syna a živou rodinu
11:00
Újezd
za Romana Muselíka, živou a zemřelou rodinu

 

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 10.4. od 15 h budou v Újezdě zpovídat čtyři kněží. Využijte prosím této příležitosti.
  • Vzadu na stolečku se můžete zapisovat na adoraci na Velký pátek a Bílou sobotu, aby mohl být kostel otevřený.
  • Na VELKÝ PÁTEK a BÍLOU SOBOTU jste zváni v 8 h v Újezdě na modlitbu ranních chval.
  • Sbírka o Velikonocích bude v Újezdě na nové zpovědnice a v Žatčanech na opravu zdi kolem kostela. Děkujeme za vaše dary.
  • Sbírka na VELKÝ PÁTEK bude na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě. Děkujeme za Vaše dary.
  • Křížové cesty v době postní budou v Újezdě ve středu v 17.20 h a v neděli v 15 h a v Žatčanech v neděli v 15 h.
  • Děkujeme ženám za úklid na faře v Žatčanech.
  • Děkujeme ženám za umytí oken na faře v Újezdě.
  • Připojte se prosím k modlitbě svatého růžence za mír na Ukrajině. S vírou v sílu společné modlitby a s důvěrou v Boží moc vás skupinky Modliteb matek zvou ke společné modlitbě i v příštím týdnu, každý den, a to v pondělí, úterý v 19:30 zde v kostele. Ve středu modlitba proběhne hned po mši svaté. Děkujeme za vaše modlitby a solidaritu.