Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 14.05. do 21.05.2023 - 20. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14.05.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
za Marii Stejskalovou, švagra, živou a zemřelou rodinu Fialovou
11:00
Újezd
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a duše v očistci
18:00
Újezd
Mariánské zpívané nešpory
Pondělí
15.05.
pondělí 6. velikonočního týdne 18:00
Žatčany
za Růženu Simandlovu, manžela, syna, snachu a dvoje rodiče
Úterý
16.05.
svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
17.05.
středa 6. velikonočního týdne 18:00
Újezd
za rodiče Ocáskovy, Staňovy a děti
Čtvrtek
18.05.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 16:30
Újezd
za Romana Muselíka, živou a zemřelou rodinu
18:00
Žatčany
za Boženu Kolářovou, Boženu Richterovou a celou živou a zemřelou rodinu
Pátek
19.05.
pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 15:00
Újezd
Pohřeb paní Jarmila Bednářová
18:00
Újezd
za rodiče Staňovy a Konvicovy, babičku a celou rodinu.
Sobota
20.05.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 08:00
Újezd
za farníky
Neděle
21.05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Újezd
za Anastázii a Josefa Mazáčovy a živou a zemřelou rodinu Mazáčovu a Chrásteckou
09:30
Žatčany
za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání 
11:00
Újezd
za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu svatému přijímání 
18:00
Újezd
Mariánské zpívané nešpory
OZNÁMENÍ:
  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V květnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek v 17.30 h. 
  • V květnu budou v Žatčanech májové pobožnosti v pondělí po mši svaté.
  • Stále pokračuje sbírka vosku a starých svící. Můžete je dávat do krabice v předsíni kostela. 
  • Na farních stánkách máte odkaz na elektronickou přihlášku na letní tábory pořádané SHM.
  • Děkujeme všem za úklid kostela v Žatčanech.
  • V neděli 14.5. je sbírka na pronásledované křesťany. Děkujeme za vaši štědrost. 
  • V sobotu 27.5. ve 13 h v Újezdě chtějí uzavřít svátost manželství Václav Jetela a Lenka Kružíková. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.  Děkujeme. 
  • POUŤ DONÁTORŮ v sobotu 27.5. od 15 h v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.