Složení nové farní rady

Farní rada v Újezdě

Farní rada v Žatčanech

P. Petr Hošek, farář

Radek Mezuláník, jáhen

Blažek Pavel

Jašek Václav

Fasora Pavel

Jeniš Jiří

Kozáková Marie

Vévarová Lucie

Hladký Bohdan st.

Hladký Bohdan ml.

Flajšingerová Božena

Hladký Dominik

Pospíšil Stanislav ml.

Životský Ondřej

Kaňa Tomáš

P. Petr Hošek, farář

Kalvoda Radomír

Kleinová Renata

Fiala Dominik

Jaša Petr

Jurečková Zdislava

Dolák Pavel

Barteček Jakub

Zapoměl Oldřich ml.

Sedláček Antonín