Komunitní centrum

Komunitní centrum

 

Komunitní centrum Dona Boska

 

Vítejte v Komunitním centru Dona Boska

Budova oratoře, která slouží farnosti v Újezdě u Brna již dvacet let, dostala v letošním roce nový kabát a převlékla se do podoby Komunitního centra. Jeho součástí jsou také některé nově opravené prostory na faře. Všechny tyto objekty by měly sloužit pro setkávání různých věkových skupin a umožnit všem zapojit se do aktivního společenského života.

Salesiánské hnutí mládeže

Významnou měrou se na provozu komunitního centra nadále podílí Salesiánské hnutí mládeže. Je to křesťanské sdružení, jehož cílem je věnovat se dětem a mladým v jejich volném čase. Výchova v salesiánském duchu se zakládá na třech pilířích – laskavost, rozum a víra. SHM nabízí v komunitním centru řadu volnočasových kroužků, které po celý školní rok vedou dobrovolníci. Kroužky se konají buď na oratoři nebo ve školní tělocvičně a zájemci si mohou vybrat z nabídky pohybových, rukodělných nebo v poslední době velmi populárních, kulturních aktivit. Pod záštitou SHM se setkávají také maminky s dětmi v Mateřském klubu Ovečka. Více na webu SHM, klub Újezd u Brna.

Místo pro setkávání

Jak už z názvu vyplývá, komunitní centrum by mělo být místem pro setkávání všech skupin a občanů žijících v jeho okolí. Prostory jsou upraveny bezbariérově, takže nyní více vyhovují požadavkům lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům. Právě pro ně nově vzniknou pravidelná setkání v zrekonstruovaných prostorách fary. Salesiánské hnutí mládeže ve spolupráci s farností také nabízí po celý rok řadu akcí, které jsou buď úzce profilované (cyklistické závody či výlety, sportovní turnaje, letní stanové tábory…) nebo jsou určeny pro širokou veřejnost (divadelní představení, opékání párků, koncerty a školení či přednášky). Komunitní centrum by také mělo být místem, kde se budou všechny skupiny potkávat a dohromady vytvářet jedinečné společenství naší farnosti a obce.

Centrum otevřené pro všechny

Aby mohli přijít i Ti, kteří preferují méně organizovaný program a třeba si chtějí jen tak popovídat nebo strávit čas s blízkými lidmi, nabízí se možnost nízkoprahového klubu SHM. V nově vzniklých prostorách herny stolních her a v baru Driver bude fungovat nízkoprahový kroužek, tedy otevřená oratoř, kam bude možné přijít bez registrace a zahrát si nepřeberné množství her a využít služeb baru. Jedním z cílů je také poskytnout prostory občanům místní komunity pro jejich vlastní aktivity. Zázemí komunitního centra je možné pronajmout jako celek nebo jen část pro soukromé oslavy, jednorázové akce, ale i pro pravidelné kroužky komerčních subjektů. Vzhledem k nutnosti udržovat komunitní centrum stále v dobrém stavu, je tento pronájem zpoplatněn.

Velká rekonstrukce

Když před dvaceti lety skupina ochotných farníků opravovala budovy přilehlé faře, zřejmě netušila, že se podobná, a možná ještě větší oprava, bude opakovat už za dvacet let. Myšlenka na opravu se zrodila v hlavě P. Petra Hoška, když se dozvěděl, že je možné financovat opravy tzv. komunitních center z fondů Evropské unie. Přibližně půlroční příprava projektu vyústila v získání téměř sedmi milionů korun určených na opravu oratoře a dvou místností na faře. Za získané prostředky byla vyměněna okna, nová střecha a na oratoři je nová fasáda. Zároveň bylo potřeba přízemní místnosti na faře i oratoři zbavit vlhkosti a kompletně udělat nové podlahy. Z bývalé garáže vznikl bar a největší změnu doznaly kuchyně a sociální zázemí.

Pojďte dál!

Komunitní centrum nemůže fungovat bez lidí, kteří by ho navštěvovali a využívali. Kvete s návštěvníky, kteří se v něm radují, naslouchají, tvoří a rozvíjí se, a vadne, pokud v něm nikdo není. Dveře jsou otevřené opravdu pro všechny, takže se nebojte přijít a zažít společně s ostatními pocit sounáležitosti. A když už přijdete, nezapomeňte se k vybavení a zázemí chovat s náležitým ohledem a respektem k práci všech, kteří se na rekonstrukci podíleli. Společně si pak můžeme užívat pohodlí ještě dlouhé roky.

 

Projekt opravy

Projekt "Komunitní centrum - Újezd u Brna" je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002450

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Újezd u Brna

Výzva: výzva č. 38–Rozvoj infrastruktury komunitních center

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Celkové náklady: 7 405 686,00 Kč

Dotace: 7 035 401,70 Kč

Stručný popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je vznik nového Komunitního centra Újezd u Brna. V rámci projektu dojde k rekonstrukci části fary a objektu oratoria, které ve výsledku budou sloužit pro setkávání komunity, pro organizaci volnočasových aktivit a výkon sociální práce v podobě aktivizace rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených osob. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a zdravotně postižené osoby.

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2018.

 

Fotogalerie

Oratoř

Více fotografií z oprav naleznete na farnostujezdubrna.rajce.idnes.cz/Komunitni_centrum_-_Orator

Fara

Více fotografií naleznete na farnostujezdubrna.rajce.idnes.cz/Komunitni_centrum_-_Fara