Farní aktivity

Kalendář akcí ve farnostech Újezd u Brna a Žatčany 

 

Kalendář akcí ve farnostech Újezd u Brna a Žatčany

v roce 2019/2020

 

Říjen

20.10.: misijní den

20.10. Újezd - fotbal ženetí vs. svobodní

 

Listopad

2.11. Žatčany - dušičková pobožnost na hřbitově - po mši sv.

3.11. Újezd - dušičková pobožnost na hřbitově v 15 h

9.11. Újezd - svatomartinský průvod od 17 h

10.11. Žatčany - Martinská zábava v orlovně

24.11. Žatčany -  Slavnost Ježíše Krista Krále - celodenní adorace od 10.30 - 17 h

 

Prosinec

1.12. 1 neděle adventní

4.12.  Újezd v 17 h Mikulášská nadílka v kostele

5.12.  Žatčany v 17 h Mikulášská nadílka v kostele

14.12. Újezd - duchovní obnova vede P. Petr Vrbacký

15.12. Újezd - vánoční dílny od 15 h

25.12. Újezd - vánoční besídka dětí v kostele v 15.30 h

26.12. Újezd - živý betlém u kaple sv. Antonína od 14 h

27.12. Újezd -  mše sv. v 17 h v kostel - žehnání vína v 18 h v Komunitním centru na oratoři

28.12. Žatčany - živý betlém na návsi od 17 h

 

Leden 2020

4.1. Žatčany Tříkrálová sbírka, v 9.30 h požehnání koledníkům na faře

4.1. Žatčany - krojovaný ples od 20 h

11.1. Újezd - Tříkrálová sbírka od 9 h

12.1.  Újezd - košt pálenek v 15 h

 

Únor

1.2. Věneček - ples KDU-ČSL od 20 h

 

26.2. POPELEČNÍ STŘEDA

 

Březen

24.3. - 31.3. pouť do Svaté země

 

Duben

12.4.  Újezd - pletení pomlázek v Komunitním centru na oratoři

20.4. - 27.4. pouť do Svaté země

 

Květen

23.5. Žatčany - generální úklid kostela od 8 h

23.5. Újezd - Babské hody od 14.30 h

31.5. Žatčany a Újezd - první svaté přijímání

 

Červen

7.6. Žatčany - HODY

11.6. Újezd - Boží Tělo v 18 h

13.6. Újezd - festival salesiánské rodiny

14.6. Žatčany - Boží Tělo v 9 h

14.6. Újezd - FARNÍ DEN od 14 h

22.6. Žatčany - táborák na zakončení školního roku

24.6. Újezd - táborák na zakončení školního roku

28.6. Újezd - HODY