Farní aktivity

Kalendář akcí ve farnostech Újezd u Brna a Žatčany 

Ke stažení  ZDE

Kalendář akcí ve farnostech Újezd u Brna a Žatčany

v roce 2018 - 2019

 

 

Říjen

21.10.: Misijní neděle – misijní jarmark Újezd

         

Listopad

10.11. výstava a soutěž domácích džemů ve 13 h – Újezd oratoř

10.11.: Svatomartinský lampionový průvod v 17 h - Újezd

24.11.: Děkanátní setkání mládeže – Újezd oratoř

 

Prosinec

1.12.: Pletení adventních věnců – v 9 h – Újezd- oratoř

2.12. : 1. neděle adventní

5.12.: mikulášská nadílka v 17 h – Újezd

6.12.: mikulášská nadílka v 17 h – Žatčany

16.12.: adventní dílny 15 – Újezd oratoř

25.12.: Vánoční scénka a požehnání – Újezd- kostel

26.12.: Živý betlém – Újezd – kaple sv. Antonína od 14 h

26.12.: svatoštěpánská koleda po vsi - Žatčany

27.12.: Žehnání vína v 18 h v Újezdě na oratoři

28.12.: Živý betlém – Žatčany  v 17 h

29.12.: žehnání vína – Žatčany v 19 h orlovna

 

 

Leden 2019

5.1. Tříkrálová sbírka – Újezd

5.1.: krojovaný ples – Žatčany – orlovna ve 20 h

6.1.: košt pálenek v 15 h – Újezd oratoř

12.1. Tříkrálová sbírka - Žatčany

 

 

Únor

2.2.: Lektorská akademie I. část 9 h – Újezd oratoř

3.2.: maškarní ples pro děti – Újezd oratoř v 15 h

23.2.: Lektorská akademie II. část 9 h – Újezd oratoř

 

Březen

6.3.: popeleční středa

 

 

Duben

21.4.: pletení pomlázek

17.4.: velikonoční pomlázková obchůzka po vsi s lidovou muzikou - Žatčany

 

Květen

12.5.: Svátek matek – Žatčany – orlovna v 16 h

 

19.5.: o pohár svatého Antonína – Újezd v 15 h

25.5.: Babské hody – Újezd

 

Červen

9.6.: farní den 14 h Újezd

16.6.: tradiční hody – Žatčany

21.6. 22.6.: K24  – Újezd

26.6.: opékání špekáčků na závěr školního roku – Újezd v 17 h

26.6.: opékání špekáčků na závěr školního roku – Žatčany v 17 h

30.6.: petropavelské hody- Újezd

 

Červenec

 

Srpen

31.8.: pěší pouť do Žarošic

 

Září