Projekt

Komunitní centrum - Újezd u Brna

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002450

Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Újezd u Brna

Výzva: výzva č. 38–Rozvoj infrastruktury komunitních center

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


Celkové náklady:  7 405 686,00 Kč

Dotace:                 7 035 401,70 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Předmětem předkládaného projektu je vznik nového Komunitního centra Újezd u Brna. V rámci projektu dojde k rekonstrukci části fary a objektu oratoria, které ve výsledku budou sloužit pro setkávání komunity, pro organizaci volnočasových aktivit a výkon sociální práce v podobě aktivizace rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených osob. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a zdravotně postižené osoby.

 

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2018.