Újezdští faráři

·      duchovní správa se v Újezdě připomíná k roku 1318, kdy neznámému faráři patřil lán polí

·      Bernard, je připomínán roku 1350

·      Blažej, je připomínán roku 1560

·      Martin Matouš, roku 1564 žádal o přeložení

·      Šebestián, je připomínán roku 1566

·      Štěpán, který zemřel roku 1560

·      Bartisolanec, připomínán ke konci 16. stol. a jehož si vyžádali roku 1592 Švábenští za faráře

·      Tomáš, jakýsi nekatolický „kněz“ který se zde roku 1517 usadil. Vzápětí byl však vypovězen.

·      Valentin Heidonius, který do Újezdu přišel v období třicetileté války roku 1634 a působil zde do roku 1640. Současně dosazen i na faru do Žatčan

·      Matěj Lambetius, v Újezdě působil 1640-1641

·      Jiří Tobonius, v Újezdě působil 1641-1659. Roku 1651 vyhořelo farní stavení, a tím připadly Újezd i Žatčany farnosti v Tuřanech

·      Jiří Antonín Hulešinský, v Újezdě působil 1660-1666

·      Jiří Alois Křelovský, v Újezdě působil 1666 - asi 1667

·      Matouš Gregor, je připomínán roku 1668 a roku 1671, kde je zachován záznam o odvádění desátků do jeho farnosti: z Újezdu po 24 kopách žita a ovsa, ze Žatčan 7 kop pšenice, 8kop žita a 3 kopy ovsa. Další záznam je z roku 1691:po 54kopách žita a ovsa z Újezdu, 13 kop pšenice, 15 kop žita a 10 kop ovsa ze Žatčan, kde míval i louky. Krom toho vlastnil i 2 lány a louky

·      Josef Ignác Janovský, v Újezdě působil 1695-1713, kdy umírá. Nechal roku 1703 vystavět první kapli sv. Antonína

·      Tadeáš Ignác Zoubek, v Újezdě působil roku 1717

·      František Josef Waysch, v Újezdě působil 1715-1719

·      Jiří Josef Satnisterie, v Újezdě působil 1722-1723, kdy odešel

·      Matěj Xaver Mador, v Újezdě působil 1723-1733, kdy odešel

·      Jiří Mošinovský,  v Újezdě působil 1733-1750, kdy odešel

·      Karel Rudolf šl. Wippler, v Újezdě působil 1750-1758, kdy umírá

·      Matěj Boháček,  v Újezdě působil 1758-1768.

·      Tomáš Gerlien,  v Újezdě působil 1768-1777.

·      Jan Koutný,  v Újezdě působil 1779-1796, kdy umírá

·      František Holásek,  v Újezdě působil 1796-1823, kdy umírá. Za jeho působnosti byla v roce 1814 stržena stará kaple.

·      Josef Pernica,  v Újezdě působil 1823-1844, kdy umírá. V roce 1839 byla podána žádost o stavbu nového kostela olomouckému biskupu Maxmiliánu Josefu e L.B. Somerau-Bekhovi.

·      Karel Budař,  v Újezdě působil 1844-1849. Za jeho působení byla započata přestavba starého kostela v roce 1845. Byl dozorcem jeho stavby.

·      Ludvík Tídl,  v Újezdě působil 1849-1867. Roku 1862 započal se stavbou nové kaple sv. Antonína a vysvěcena byla 1963,roku 1845.vydal „Kancionál“.

·      Dr. Karel Beránek, v Újezdě působil 1867-1946, kdy umírá.za jeho působení byly na kostelní věž pořízeny kostelní hodiny roku 1905.Rovněž byla roku 1888 dokončena věž do dnešní podoby

·      František Bébar,  v Újezdě působil 1909-1946, kdy odchází na odpočinek do Žatèan.Za jeho působení byla postavena kaplička v Nádražní ulici. V Újezdě byl za jeho působení kaplanem Dr. Karel Gamba, kterému je na farní budově věnována pamětní deska

·      František Pazderka,  v Újezdě působil 1947-1951, kdy je zatčen komunisty

·      František Bílek,  v Újezdě působil 1951-1974, kdy umírá.

·      Jaroslav Samson,  v Újezdě působil 1974-1990, kdy umírá. Do Újezdu přichází při bohoslužbách vypomáhat svému předchůdci už v prosinci roku 1973

·      Josef Daněk,  v Újezdě působil 1991-2000. Přichází po několika měsících od úmrtí faráře Samsona, kdy do Újezdu dojíždí faráři z Brna

·      Antonín Špaček,  v Újezdě působil 2000-2002.

·      Miroslav Dibelka,  v Újezdě působil 2002-2005.

·      Miloslav Kabrda,  v Újezdě působil 2005-2011.

·      Oldřich Macík, v Újezdě působil 2011-2013.

·      Petr Hošek, v Újezdě působí 2013