Biblický citát na dnešní den

Novinky

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

27.10.2020 23:02
www.cirkev.cz/cs/aktuality/201027vyzva-predsedy-cbk-k-dodrzovani-aktualnich-vladnich-narizeni          

Pozdrav otce Petra

24.10.2020 16:40
Drazí farníci, dovolte mi, abych vás alespoň touto neosobní formou pozdravil v této negativní době a popřál vám něco pozitivního – nikoli pozitivní test na covid, ale něco dobrého a přínosného pro váš osobní i duchovní život. Prožíváme zvláštní období a Bůh nám nabízí čas, kterého máme nyní...

Plnomocné odpustky

24.10.2020 22:23
Získání plnomocných odpustků pro duše v očistci spojených s návštěvou hřbitova se rozšiřuje na celý měsíc, odpustky v kostele při mši svaté je možné obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v listopadu za splnění obvyklých podmínek – sv. přijímání,...

Aktuální opatření

14.10.2020 09:47
Vzhledem v k aktuálnímu nařízení vlády a epidemiologickým opatřením budou všechny mše svaté odslouženy otcem Petrem soukromě. Děkujeme za pochopení.

Mše svaté on-line

18.10.2020 06:57
www.mseonline.cz      

Fotografie z prvního svatého přijímání

03.10.2020 23:43
Výběr fotografií z prvního svatého přijímání v Újezdě  a  fotografie z udílení iniciačních svátostí  si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Křest dětí před prvním svatým přijímáním

16.09.2020 18:00
Křest dětí před prvním sv. přijímáním v Újezdu u Brna

Nové fotografie ze života farnosti

07.09.2020 07:00
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z děkovné mše svaté za úrodu v Újezdě u Brna.   Ve fotogalerii si můžete prohlédnout snímky a poslechnout 3 písně z děkovné mše svaté za úrodu v neděli 13.9.2020 v Žatčanech.   Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z dětské mše na...

Fotografie z Tradiční zásvětné pouti do Žarošic - 29.08.2020

29.08.2020 18:00
Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky z letošní zásvětné pouti do Žarošic.     V sobotu 29.08. bude tradiční zásvětná pouť do Žarošic. Pěší odchází 7:30 z Újezdu, autobus do Lovčiček jede 9:30 z Újezdu, autobus do Žarošic 14:45 ze Žatčan a 15:00 z Újezdu. V 17:00 je křížová...

Fotografie a video z hodové mše 2020

30.06.2020 21:03
Fotografie z hodové mše si můžete prohlédnout zde.  Video z hodové mše v Újezdě u Brna a z vystoupení Újezdské Rozmarýny a Začanských mužáků si můžete prohlédnout ve videogalerii.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>