Misijní jarmark

07.12.2018 23:27

Žatčanské Misijní klubko Vás srdečně zve na MISUJNÍ JARMARK, který se uskuteční v neděli 16. prosince 2018 na žatčanské faře. Jarmark bude otevřený po mši svaté od 10:30 do 12:00 hodin.  Výdělek z této akce bude zaslán na Papežské misijní dílo dětí.