Obnova pro manžele

22.04.2017 15:00

Obnova pro manžele „Láska a Pravda“

Komunita Emmanuel vás zve na obnovu pro manžele „Láska a Pravda“, kterou pořádá na podzim tohoto roku v Brně. Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení vzájemného vztahu. „Láska a Pravda“ se snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželství, povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje ve vzájemných vztazích.

Setkání bude probíhat během tří sobot – 23. září, 21. října a 25. listopadu 2017 v Brně, Lidická 24. Je možné přijet i s dětmi, budou mít svůj vlastní program. Budeme začínat ráno v 9 hodin společnou modlitbou chval. Další program bude obsahovat přednášky, svědectví, skupinky sdílení, adoraci a mši svatou, nebude chybět čas pro páry a prostor k diskusi a neformálním rozhovorům. Celý den by se měl nést v příjemné domácí atmosféře. Setkání je všem otevřené, vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů, nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty, i když třeba do kostela nechodí. 

Každá ze tří sobot bude věnována jednomu z klíčových tematických okruhů, jednotlivá setkání na sebe navazují a tvoří nedílný celek. Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si již s předstihem čas na celý program. První setkání bude zaměřeno na svátost manželství, druhé na budování manželského vztahu a komunikaci, třetí na výchovu dětí a život rodiny. Obnova není založena pouze na předávání informací, to hlavní vzniká bytím spolu, kdy si můžeme navzájem předávat zkušenosti a inspirovat jedni druhé. V neposlední řadě je však třeba říci, že důležité změny se odehrávají právě tehdy, když do našeho manželství znovu pozveme Boha s Jeho láskou a Milosrdenstvím. „Láska a Pravda“ tak zahrnuje komplementaritu složky informační (přednášky), mezilidské (obohacení skrze společenství) a duchovní (jedině Bůh může měnit lidská srdce).

Bližší informace najdete na www.emmanuel.cz/manzele/.

Srdečně vás zveme, přihlašovat se můžete do 15. září 2017 na lap@emmanuel.cz. Těšíme se na setkání s vámi

 

Za komunitu Emmanuel

Pavla a Jaroslav Hraničkovi

 

Plakátek ke stažení ZDE.