Oprava střechy kostela v Újezdě u Brna

20.06.2021 12:00

Oprava střechy kostela v Újezdě u Brna

Podívejte se na video prezentující realizované, ale i plánované opravy. 
 
V roce 2018 proběhla oprava věže kostela, v roce 2019 byla opravena první část sřechy a 2020 byla opravena zbylá část střechy nad lodí kostela.
Na rok 2021 je naplánována oprava střechy nad presbytářem. Posldní fáze pak bude oprava sřechy nad sakristií a boční kaplí.