Plnomocné odpustky

24.10.2020 22:23

Získání plnomocných odpustků pro duše v očistci spojených s návštěvou hřbitova se rozšiřuje na celý měsíc, odpustky v kostele při mši svaté je možné obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v listopadu za splnění obvyklých podmínek – sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce, modlitba za zemřelé. Věřící, kteří ze závažných důvodů nemohou vycházet z domu, mohou získat plnomocné odpustky také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude možné.