Poutní zájezd do SVATÉ ZEMĚ s rozšířeným programem pro vinohradníky

08.03.2022 00:00

 

 

Římskokatolická farnost Újezd u Brna

Vás zve na poutní zájezd

SVATÁ ZEMĚ

s rozšířeným programem pro vinohradníky

Provází: PaedDr. Michal Pitoniak

Termín : 27.4. -   4.5. 2022

Cena: 18 900 Kč

Kontakt: ujezdubrna@dieceze.cz nebo 731 402 630

 

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

 

Více informací v letáku:

 

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1. den: odjezd autobusem z Újezdu u Brna na letiště. Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma, ubytování, večeře (podle času příletu, nebo jako náhrada oběd v rámci programu v Betlémě). Nocleh.

2. den: po snídani prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, jeskyně Mléka. Návštěva vinařství s degustací vín v Beitjale (cena podle počtu degustovaných vzorků - cena vzorku cca 2,- Usd). Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den: po snídani odjezd do Galileje. Výjezd taxíkem na horu Tábor, prohlídka kostela Proměnění Páně. Pokračování v cestě do Nazaretu. Prohlídka Naim, Nazaretu – bazilika Zvěstování, kostela sv. Josefa. Cestou zastávka v Káně Galilejské (místo prvního zázraku), kde si mohou manželé obnovit manželské sliby. Večeře a nocleh v Nazaretu/Tiberias.

4. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru: Magdala, Hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení oběda – tradiční Petrovy ryby (orientační cena 20,- USD). Odpoledne návštěva vinařství na Golanských výšinách Korozian – seznámení se s technologií výroby a degustace vín (cena podle počtu degustovaných vzorků - cena vzorku cca 3,- Usd). Večeře a nocleh v Tiberias.

5. den: po snídani odjezd údolím Jordánu do Jericha. Prohlídka města, návštěva míst křtu Pána Ježíše v Betánii Zajordánské. Koupání v Mrtvém moři. Odjezd do Betléma, ubytování, večeře a nocleh.

6. den: Odjezd autobusem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster – Otčenáš, návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše), kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odpolední návštěva Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den: snídaně, odjezd autobusem do Tel Avivu. Podle času odletu bude případně zařazena krátká prohlídka Emauz. Následný odlet z Tel Avivu. Transfer autobusem do Újezdu u Brna.

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou.