Pozdrav otce Petra

24.10.2020 16:40

Drazí farníci,

dovolte mi, abych vás alespoň touto neosobní formou pozdravil v této negativní době a popřál vám něco pozitivního – nikoli pozitivní test na covid, ale něco dobrého a přínosného pro váš osobní i duchovní život. Prožíváme zvláštní období a Bůh nám nabízí čas, kterého máme nyní víc než kdykoli jindy. Myslím si, že by byla veliká škoda onen dar času nějak promarnit nebo jenom přežít, ale máme usilovat, abychom ho požili co možná nejlépe. V prvé řadě se svými blízkými k prohloubení a upevnění vzájemné lásky, důvěry a samozřejmě i s Pánem Bohem, kdy máme více prostoru jej lépe poznávat a vytvářet rodinné společenství modlitby. I přes určitou absenci svátostí si můžeme znovu uvědomit důležitost Boha v našem životě a zakusit Jeho velikou lásku k nám lidem a sílu, kterou od Něj dostáváme ke každodenním úkolům.

            Každý den se u oltáře za vás modlím a vyprošuji Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro váš život a sílu ke zvládnutí této nelehké doby. V případě duchovní potřeby jsem připraven vám kdykoli posloužit.

            Modlím se za vás, žehnám a těším se brzy na setkání s vámi.

                            

                            P. Petr Hošek