Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

18.11.2021 19:12

www.cirkev.cz/cs/aktuality/211117predseda-cbk-jan-graubner-nechte-se-z-ohledu-na-ostatni-ockovat