PŘIHLÁŠKA K SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

25.09.2021 10:51

Přihlášku k svátosti biřmování si můžete svátnout zde a odevzdat ji nejpoději do 14.11.2021 v Újezdě na faře.