Roráty v Újezdě u Brna

01.12.2018 15:21

Roráty v Újezdě budou v době adventní v pondělí a ve čtvrtek v 6.30 h v kostele a po mši svaté jste všichni zváni na snídani do Komunitního centra na oratoři.