TEOLOGICKÝ KURZ

28.07.2018 13:57

Trvá jeden školní rok a nabízí základní teologický přehled. Je určen především těm, kdo si chtějí uspořádat a prohloubit své náboženské vědomosti a kdo se chtějí učit odpovídat na otázky spojené s vírou katolického křesťana. Kurz není určen hledajícím, ale  věřícím římskokatolického vyznání, kteří již základní náboženské vědomosti mají a byli také biřmováni.

Absolventi Teologického kurzu, kteří se chtějí osobně zapojit do konkrétní pastorační nebo katechetické služby ve farnosti, se mohou v dalším školním roce přihlásit do kurzu Katecheta (orientován zvláště na farní katechezi dětí) nebo do kurzu Služba ve farnosti (orientován zvláště na pomoc při liturgii a farní agendu).

Teologický kurz nabízí základní vhled do těchto oborů: systematická teologie, biblistika, liturgika, morálka, pastorálka, církevní dějiny, církevní právo a duchovní život.

Teologický kurz se koná jednou za dva roky (střídá se s kurzem Katecheta).

Vyučování probíhá o sobotách podle stanoveného rozvrhu buď v budově Biskupského gymnázia, Barvičova 85, Brno, nebo na Biskupství brněnském (podle počtu přihlášených účastníků). Ráno se začíná v 9 a odpoledne končí v 15 hodin. Kurz je ukončován zkouškami z jednotlivých předmětů, které mají většinou písemnou formu. Kromě vzdělávání je cílem kurzu také umožnit účastníkům zážitek ze společenství církve.

Při slavnostním ukončení obdrží absolvent z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho nebo generálního vikáře Jiřího Mikuláška "Osvědčení o absolvování kurzu".

Plánované termíny: 6.10.2018, 20.10., 3.11., 24.11., 8.12., 5.1.2019, 19.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 27.4., 11.5., 25.5.2019 – ukončení v katedrále

Formulář přihlášky ke stažení zde.