Velikonoční cesta

31.03.2021 23:52

Pro zpestření netradičního prožívání Velikonoc je pro vás j připravena netradiční velikonoční cesta.

Tuto cestu o 10 zastaveních si budete moci projít až do neděle Božího milosrdenství.

Cesta začíná u kostela, kde najdete první zastavení. Na nástěnce před kostelem najdete bližší informace a mapku, kudy cesta vede. Pro zdárné zvládnutí cesty budete potřebovat mobil s daty a čtečkou s QR kódů.

Aktivita je určena především pro rodiny, ale účastnit se jí může každý, kdo se bude chtít projít a strávit příjemný čas na Velikonoční cestě s Ježíšem.

QR