Ohlášky 18.8. - 25.8.2019

 
Den Liturgie Intence

Neděle
18.srpna
2019

20. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZDza farníky
9.30 ŽATČANY za Marii Partykovou, rodinu Bublovu a Binkovu

11.00 ÚJEZD –  za Františku Cupákovu, manžela a syna

Pondělí
19.srpna
 

18.00 ŽATČANY – mše sv. NENÍ

Úterý
20.srpna
Památka sv. Benarda, opata a učitele církve
 
Středa
21.srpna
Památka sv. Pia X., papeže
18.00 ÚJEZD – mše sv. NENÍ
Čtvrtek
22.srpna
Památka Panny Marie Královny

18.00 ŽATČANY mše sv. NENÍ

Pátek
23.srpna
 
18.00 ÚJEZDmše sv. NENÍ
Sobota
24.srpna
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

8.00 ÚJEZD mše sv. NENÍ

Neděle
25.srpna
2019

21. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD –  za Annu Veselou, manžela, syna, zetě, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – za Amálii a Oldřicha Životských a zemřelou rodinu

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 18.8. je v Újezdě sbírka na splacení dluhu a na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
  • Děkujeme za Vaše dary na opravu střechy kostela. K dnešnímu dni přišlo na účet farnosti nebo v hotovosti 273 850 Kč. Pokud budete chtít vystavit doklad o daru, napište prosím na farní e-mail: ujezdubrna@dieceze.cz Vaše údaje a pan účetní Vám koncem roku připraví doklad.
  • V sobotu 31.8. Vás srdečně zveme na tradiční pouť do Žarošic. Podrobnosti na nástěnce nebo na farních stránkách.