Ohlášky 23.6. - 30.6.2019

 
Den Liturgie Intence


Neděle
23.června
2019

 

Slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

7.30 ÚJEZD – za farníky
9.00 ŽATČANY – za Jana Vymazala, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD –  za Marii a Bohumila Holubovy, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
24.června

Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

18.00 ŽATČANY – za Marušku Kalvodovu, živou rodinu a duše v očistci

Úterý
25.června
 
15.00 ÚJEZD – zádušní mše sv. za pana Karla Pecáka
Středa
26.června
 
17.00 ÚJEZD – za děti
Čtvrtek
27.června

Sv. Cyrila Alexandrijského

17.00 ŽATČANY – za děti

Pátek
28.června
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18.00 ÚJEZD – za zemřelého manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
Sobota
29.června
 

8.00 ÚJEZD – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

Neděle
30.června
2019

sv. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

HODY V ÚJEZDĚ

13. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za zemřelé rodiče vlčkovy a Vodičkovy, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za Ludvíka Kalvodu, manželku Annu, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD –  za farníky

14.45 ÚJEZD – svátostné požehnání

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 16.6. se v Újezdě vybralo na splacení dluhu a opravy14 600 Kč a v Žatčanech na potřeby farnosti  13 500. Děkujeme za vaše dary.
  • V neděli 23.6. je sbírka na bohoslovce. Děkujeme za vaše dary.
  • Milí rodiče, milé děti, ve středu bude poslední mše sv. pro děti. Prosím děti, přineste si s sebou své celoroční snažení -  všechny získané kamínky a krabičku s obrázky, které jste dostávali při mši sv. Přijďte již v 16.45 h a ještě přede mší sv. z kamínků vyskládáme cestu od dveří k oltáři. Krabičky s obrázky můžete nést v obětním průvodu, poté je umístíme před oltář, jako výraz našich díků.
  • V Žatčanech to bude ve čtvrtek v 16.45 h.
  • V sobotu 6.7. ve 13.30 h chtějí v újezdě uzavřít svátost manželství Michaela Tomečková a Michal Habala. Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji nahlásí na faře.
  • V sobotu 13.7. v 10 h chtějí uzavřít svátost manželství v Újezdě Eliška Muselíková a Michal Cupák. Kdo by věděl o nějaké překážce, nechť ji nahlásí na faře.
  • 20.7. se uskuteční tradiční pout na SVATÝ HOSTÝN. Přihlašovat se můžete vzadu na stolečku.