Ohlášky 17.1. - 24.1.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
17.ledna
2021

2. neděle
v mezidobí
8.00 ÚJEZD za Ninu Kyselkovu, manžela a syna
9.30 ŽATČANY – za Jiřího Kalvodu, otce Jaroslava, vnučku Marušku, živou a zemřelou rodinu
11.00 ÚJEZD(on-line) za farníky
Pondělí
18.ledna
Památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů 18.00 ŽATČANY – za Jiřího Kmentu, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Úterý
19.ledna

 

 
Středa
20.ledna
  18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Floriánovu
Čtvrtek
21.ledna

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

18.00 ŽATČANY – za Ludvíka Kalvodu, manželku Annu a živou rodinu
Pátek
22.ledna
  18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Sojákovu a Treterovu
Sobota
23.ledna
Sobotní památka
Panny Marie
8.00 ÚJEZD – mše sv. NENÍ

Neděle
24.ledna
2021
3. neděle
v mezidobí
8.00 ÚJEZD za farníky
9.30 ŽATČANY – za živou a zemřelou rodinu Bartečkovu, Sladkovu a za dar víry v rodině
11.00 ÚJEZD(on-line) za živou a zemřelou rodinu Flajšingerovu a za nenarozené děti

 

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Mši svatou v neděli v 11 h můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/c/shmujezdubrna
 • Po každé mši svaté v 9.30 h bude možnost přijmout v kostele v Žatčanech svaté přijímání od 10.05 – 10.30 h a v Újezdě od 11.45 – 12.15 h. Prosíme vcházejte do kostela jednotlivě a nezdržujte se. Děkujeme za pochopení.
 • Veřejné bohoslužby jsou v pravidelných časech za účasti maximálně 10% kapacity míst k sezení, v Újezdě 25 lidí v Žatčanech 10. Minimální odstup mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Přednostní účast je vyhrazena pro ty, kteří mají napsanou intenci. Nadále platí dispenz otce biskupa od osobní účasti na nedělní bohoslužbě
 • V předsíni kostela jsou archy (dostupné celý den) na které se můžete zapsat. Buďte prosíme ohleduplní i k ostatním farníkům. Děti se zapisovat nemusejí. Do každého okénka se zapisuje pouze jedno jméno. Děkujeme. Zapisuje se pouze na neděle.
 • Mše svaté můžete sledovat na televizi NOE nebo na internetu https://www.mseonline.cz
 • V případě duchovní potřeby se můžete kdykoli obrátit na otce Petra, mobil: 731 402 630.
 • Předem děkujeme za každý dar na provoz a podporu farnosti:
 • Farnost Újezd u Brna: 123942938/0300
 • Farnost Žatčany: 123944212/0300
 • Tradiční tříkrálová sbírka dík pandemii letos proběhne jinak. Přispět je možné několika způsoby - on line https://www.trikralovasbirka.cz
 •  DMS, složenkou, nebo přímo v hotovosti do kasiček, které budou umístěny na několika místech. Jedna bude v kostele pod kůrem, další v chrámové předsíni, přístupná po celý den, další na M. Ú. a v lékárně. Přispět též můžete na účet 66008822/0800,  V.S. 77706200. Za každý dar upřímný dík. Sbírka bude probíhat od 11. 1. do 24 1. 2021.
 • Potvrzení o darech si můžete vyzvednout u otce Petra. Děkujeme za vaši štědrost.