Ohlášky 11.4. - 18.4.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
11.dubna
2021

2. neděle velikonoční
(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
8.00 ÚJEZD – za zemřelou a živou rodinu Grossmanovu a duše v očsitci
9.30 ŽATČANY za Marii a Karla Svobodovy, sourozence a živou rodinu
11.00 ÚJEZD – (on-line) za farníky
Pondělí
12.dubna
  18.00 ŽATČANY – za rodiče Dolákovy, dceru Ludmilu a duše v očistci
Úterý
13.dubna
 
 
Středa
14.dubna
  18.00 ÚJEZD – za rodiče Staňovy, Konvicovy a duše v očistci
Čtvrtek
15.dubna

 

18.00 ŽATČANY – za Jakuba Ondrůje, manželku Anežku a živou rodinu
Pátek
16.dubna
  18.00 ÚJEZD –  za Růženu a Karla Hradovy, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu
Sobota
17.dubna
  8.00 ÚJEZD – za rodinu Svobodovu a Míčkovu
Neděle
18.dubna
2021

3. neděle velikonoční
 
8.00 ÚJEZD  za farníky
9.30 ŽATČANY – za Zdeňka Hlávka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
11.00 ÚJEZD(on-line) za Mojmíra Růžičku a dvoje rodiče

 

OZNÁMENÍ:


 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Mši svatou v neděli v 11 h můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/c/shmujezdubrna
 • V Žatčanech se bude podávat svaté přijímání v neděli do 10.30 h a v Újezdě do 12.15 h.
 • Děkujeme za vaše dary při sbírce o Velikonocích. V Újezdě se vybralo na opravu střechy kostela 25 000 Kč + 88 000 Kč na účet farnosti a na Boží hrob 9 000 Kč. V Žatčanech na opravy zdi kolem kostela 17 300 a na Boží hrob 11 000 Kč.
 • Veřejné bohoslužby jsou v pravidelných časech za účasti maximálně 10% kapacity míst k sezení, v Újezdě 25 lidí v Žatčanech 10. Minimální odstup mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Přednostní účast je vyhrazena pro ty, kteří mají napsanou intenci. Nadále platí dispenz otce biskupa od osobní účasti na nedělní bohoslužbě
 • V předsíni kostela jsou archy (dostupné celý den) na které se můžete zapsat. Buďte prosíme ohleduplní i k ostatním farníkům. Děti se zapisovat nemusejí. Do každého okénka se zapisuje pouze jedno jméno. Děkujeme. Zapisuje se pouze na neděle.
 • Mše svaté můžete sledovat na televizi NOE nebo na internetu https://www.mseonline.cz
 • V případě duchovní potřeby se můžete kdykoli obrátit na otce Petra, mobil: 731 402 630.
 • Předem děkujeme za každý dar na provoz a podporu farnosti:
 • Farnost Újezd u Brna: 123942938/0300
 • Farnost Žatčany: 123944212/0300
 • Pro zpestření netradičního prožívání Velikonoc je pro vás připravena netradiční velikonoční cesta. Tuto cestu o 10 zastaveních si budete moci projít až do neděle Božího milosrdenství. Cesta začíná u kostela, kde najdete první zastavení. Na nástěnce před kostelem najdete bližší informace a mapku, kudy cesta vede. Pro zdárné zvládnutí cesty budete potřebovat mobil s daty a čtečkou s QR kódů. Aktivita je určena především pro rodiny, ale účastnit se jí může každý, kdo se bude chtít projít a strávit příjemný čas na Velikonoční cestě s Ježíšem.
 • Milí farníci, Oblastní charita Rajhrad děkuje všem, kteří se zapojili do Postní almužny 2021. Sběr postních schránek je zahájen od této neděle 11.4. a bude trvat nejpozději do neděle 18.4.