Ohlášky 13.10. - 20.10.2019

 
Den Liturgie Intence

Neděle
13.října
2019

28. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZDza Bohumíra Cupáka, syna, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY za rodiče Lauterbachovy, syna, zetě a za všechny, kteří odpočívají na našem hřbitově

11.00 ÚJEZD –  za farníky

Pondělí
14.října
 

18.00 ŽATČANY – za Františka Poláčka, syna, živou a zemřelou rodinu

Úterý
15.října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 
Středa
16.října
Sv. Hedviky, řeholnice
18.00 ÚJEZD – za zemřelé sourozence a jejich rodiče
Čtvrtek
17.října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

18.00 ŽATČANY – za farníky

Pátek
18.října
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
18.00 ÚJEZD – za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Duroňovu a Gregorovičovu
Sobota
19.října

Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – za Marii Mášovu, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu

Neděle
20.října
2019

29. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za Růženu a Václava Horáčkovy, jejich rodiče a sourozence
9.30 ŽATČANY – za Jana Čumpu, rodiče, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD – za Barboru a Bohumila Kozáka, za živou a zemřelou rodinu

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy v 17 h v kostele.
 • V sakristii můžete nechat zapsat intence na první pololetí příštího roku.
 • V neděli 13.10. je v Újezdě sbírka na splacení dluhu a na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
 • V neděli 13.10. odjíždí autobus na pouť do Žarošic.  Autobus ze Žatčan odjíždí v 16.05 h a z Újezda v 16.15 h.
 • Ve středu 16.10. v 18.45 h bude v kostele v Újezdě povídání s P. Jiřím Brabcem o působení v Mexiku.
 • V sobotu 19.10. v 16 h v Sokolovně v Újezdě Vás zveme na 9. FOLKLORNÍ PODVEČER S ROMARÝNOU. Podrobnosti na nástěnce nebo na farních stránkách.
 • V sobotu 19.10. v 10 h v Žatčanech přijme svátost křtu Zuzana Lízalová.
 • V sobotu 19.10. v 11 h v Újezdě přijmou svátost křtu Gabriela Seemanová a Natálie Seemanová.
 • V neděli 20.10. bude sbírka na misie. Děkujeme za Vaše dary.
 • Letošní příprava na první svaté přijímání bude zahájena ve středu 23.10. v 19 h na faře v Újezdě setkáním rodičů provokomunikantů.
 • Měsíc říjen je papežem vyhlášen měsícem zasvěceným modlitbě za misie. V neděli 20.10. slaví křesťané na celém světě Misijní neděli, v naší farnosti spojenou s misijním jarmarkem. Proto Vás chceme povzbudit, abyste napekli, upletli uháčkovali, zkrátka přinesli cokoliv, co může udělat radost. Své výrobky, prosím, přineste v sobotu 19.10. od 16. hodin do prostor farní kavárny. Děkujeme za Vaši štědrost  a ochotu. Rádi bychom Vás pozvali na modlitbu misijního růžence, který se společně pomodlíme v pátek 18.10. po večerní bohoslužbě. Všichni jste srdečně zváni.
 • V neděli 20.10. od 16 h na sokolovně v Újezdě se uskuteční tradiční fotbálek svobodní vs. ženatí. Srdečně vás zveme. Občerstvení zajištěno.
 • Vzadu na stolečku si můžete  zakoupit stolní kalendáře na rok 2020 za 69 Kč.