Ohlášky 12.8. - 19.8.2018

 
Den Liturgie Intence

Neděle
12.srpna
2018


19. neděle v mezidobí
 8.00 ÚJEZDza rodiče Levičkovy a dva bratry
9.30 ŽATČANY za dp. Břetislava Lauterbacha, Josefa Rychlíka, rodiče, sestru a za duše na ktré nikdo nepamatuje

11.00 ÚJEZDna poděkování za 95 let života

Pondělí
13.srpna
  14.00 ÚJEZDpohřeb pan Emil  Šafařík
18.00 ŽATČANY – za rodinu Habigerovu a Rychlíkovu
Úterý
14.srpna

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka


 
Středa
15.srpna

Slavnost

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18.00 ÚJEZD – za Miladu a Františka Kroupovy a dvoje rodiče
Čtvrtek
16.srpna

 

18.00 ŽATČANY – za Marii Matouškovou, sestry, rodiče a duše v očistci
Pátek
17.srpna
 
18.00 ÚJEZD – za Marii Dobrovolnou, otce, za Boží požehnání s prosbou o další pomoc
Sobota
18.srpna
Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – na úmysl dárce


Neděle
19.srpna
2018


20. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD – za farníky
9.30 ŽATČANY – za Marii a Vlastimila Partykovy, živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZD – za rodinu Nedomovu, Kratochvílovu, Hýblovu, živou a zemřelou rodinu

 

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V pátek 17.8. v 16 h v Újezdě přijme svátost křtu Antonín Paleček.
  • V sobotu 18.8. v 10 h přijme v Újezdě svátost křtu Nikola Schupplerová.
  • V neděli 19.8. při mši svaté v 9.30 h V Žatčanech přijme svátost křtu Barbora Kalvodová.
  • V neděli 19.8. bude v Újezdě sbírka na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
  • Vzadu v kostele, v sakristii nebo na faře si můžete zakoupit oplatky Dona Boska různých příchutí (oříškové, čokoládové, čokoládové + chilli, vanilkové a skořicové. Zakoupením oplatků přispíváte na komunitní centrum v Újezdě. Cena oplatků je 49 Kč.
  • Od září opět začíná teologický kurz. Podrobnosti na farních stránkách
  • Vzhledem k opravě krovu a střešního pláště věže kostela v Újezdě Vás prosíme o maximální opatrnost v okolí kostela. Děkujeme za pochopení.
  • Děkujeme městu Újezd u Brna, Jihomoravskému kraji a Ministerstvu kultury za finanční podporu opravy krovu a střešního pláště věže kostela.