Ohlášky 13.6. - 20.6.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
13.června
2021

11. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD –  za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Gregorovičovu a Duroňovu
9.30 ŽATČANY – za Olgu a Josefa Hladkých, zemřelé rodiče a sourozence
11.00 ÚJEZD(u kaple sv. Antonína) za Bohumila a Marii Holubovy
Pondělí
14.června
  18.00 ŽATČANY – na úmysl dárce
Úterý
15.června
Sv. Víta, mučedníka
 
Středa
16.června
  18.00 ÚJEZD – za Jiřího Staňu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
17.června
  18.00 ŽATČANY –  za Františka a Miladu Kroupovy a duše v očistci
Pátek
18.června
  18.00 ÚJEZD – za Marii Matulovu a duše v očistci
Sobota
19.června
Sobotní památka Panny Marie 8.00 ÚJEZD – mše sv. NENÍ
 

Neděle
20.června
2021

12. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD –  za Pánu Bohu na poděkování za dar života a víry a za další ochranu pro celou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky
11.00 ÚJEZD(on-line) na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

 

OZNÁMENÍ:


  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 13.6. je v Újezdě sbírka na opravu střechy kostela a v Žatčanech na opravu zdi kolem kostela. Děkujeme za vaše dary.
  • Generální úklid kostela v Újezdě bude ve čtvrtek 17.6. od 15 h a v pátek 18.6. od 8 h. Děkujeme za váš čas, pomoc a ochotu.
  • V neděli 20.6. při mši svaté v 9.30 h v Žatčanech přijme svátost křtu Markéta Bartečková.
  • Kdo by měl v budoucnu zájem přijmout svátost biřmování, tak prosíme napište na e-mail: ujezdubrna@dieceze.cz svoje jméno a věk do 20.6.2021. Podle počtu zájemců se rozhodneme, kdy začne příprava.
  • Poslední mše sv. přenášena on-line bude v neděli 27.6. v 11 h.