Ohlášky 28.11. - 5.12.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
28.listopadu
2021

1. neděle adventní
8.00 ÚJEZD – za Karla a Růženu Hradovy, zetě Josefa, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za manžela Jiřího Vodu, živou a zemřelou rodinu
11.00 ÚJEZD – za farníky
Pondělí
29.listopadu
  7.00 ÚJEZD za živé a zemřelé rodiny Pospíšilových a Pohorských
18.00 ŽATČANY – za Pavla Petláka, dvě sestry, rodiče a duše v očistci
Úterý
30.listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 
Středa
1.prosince
  18.00 ÚJEZD – za Karla a Marii Ocáskovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
2.prosince
  7.00 ÚJEZD na poděkování za uzdravení z vážné nemoci
18.00 ŽATČANY – za rodiče Krblíkovy, Zvolských a celou živou a zemřelou rodinu
Pátek
3.prosince
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 18.00 ÚJEZD – za zemřelou rodinu Vavříčkovu a Markovu
Sobota
4.prosince
  8.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Fasorovu

Neděle
5.prosince
2021

2. neděle adventní

8.00 ÚJEZD – za Václava Horáčka, rodiče a živou rodinu
9.30 ŽATČANY – za Miladu Kroupovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
11.00 ÚJEZD – za Újezd u Brna a jeho obyvatele

 

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli 21.11. se při sbírce na potřeby farnosti vybralo v Újezdě 14 500 Kč v Žatčanech 6 800 Kč. Děkujeme za vaše dary.
 • V době adventní jste zváni v pondělí a ve čtvrtek v Újezdě na roráty v 7 h. Z důvodu vládních opatření snídaně NEBUDE.
 • V týdnu od 29.11. do 3. 12. 2021 proběhne v Žatčanech tradiční podzimní sbírka obnošeného šatstva pro humanitární potřeby. Starý textil můžete uložit do pytlů a odložit kdykoliv během dne do vrat starého obecního úřadu v Žatčanech (vedle knihovny). Pracovníci obecního úřadu je budou průběžně odklízet. Děkujeme za vaše hmotné i finanční dary.
 • V sobotu 4.12. ve 14 h v Újezdě přijme svátost křtu Magdaléna Lišková.
 • Zájemci si mohou v Žatčanech objednat mikulášský balíček u Březinů. Cena 60 Kč.
 • V kostele v Újezdě můžete vzadu do kasičky na sloupu přispět na mikulášské balíčky. Děkujeme.
 • Plánovaná duchovní obnova v Újezdě v sobotu 11.12. NEBUDE.
 • Vzadu na stolečku si můžete koupit kalendáře na postavení pro rok 2022 za 69 Kč.
 • Na faře v Újezdě si můžete zakoupit katecheze P. Antonína Vojtěcha Jeniše. Cena 900 Kč.
 • Z důvodů současných vládních nařízení se plánovaná informační schůzka biřmovanců ruší. Prosíme všechny, co se přihlásili, aby ještě poslali na farní e-mail: ujezdubrna@dieceze.cz svůj telefon, e-mail a den, který by jim vyhovoval a o dalším průběhu přípravy budou včas informováni. Děkujeme za pochopení.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit PRŮVODCE ADVENTEM, cena 9 Kč. Případně si můžete aplikaci stáhnout do mobilu.
 • V sakristii si můžete nechat zapsat intenci na první polovinu roku 2022 a v Újezdě ještě na roráty v letošním roce.