Ohlášky 19.1. - 26.1.2020

 
Den Liturgie Intence

Neděle
19.ledna
2020

2. neděle
v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za farníky
9.30 ŽATČANY – za Anežku Veselou, manžela, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci

11.00 ÚJEZD – za Václava Kyselku a dvoje rodiče

Pondělí
20.ledna
  18.00 ŽATČANY – na poděkování
Úterý
21.ledna

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice

 
Středa
22.ledna
 
18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Floriánovu a Gletovu
Čtvrtek
23l.edna

 

18.00 ŽATČANY – za Jana Kalvody, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
Pátek
24.ledna

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

18.00 ÚJEZD – za rodiče Staňovy, Konvicovy a duše v očistci
Sobota
25.ledna

Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

8.00 ÚJEZD – za Anežku a Aloisii Haluzovy a zemřelou rodinu


Neděle
26.ledna
2020

3. neděle
v mezidobí
8.00 ÚJEZD – za Anežku a Františka Slabých, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – na poděkování za 50 let života

 

OZNÁMENÍ:


  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V Žatčanech se při tříkrálové sbírce vybralo 48 705 Kč. V Újezdě se vybralo 128 203 Kč. Jménem charity děkujeme za Vaše dary
  • V neděli 19.1. bude v Újezdě sbírka na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
  • V sobotu 25.1. v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Michal Andrys.
  • Úklid vánoční výzdoby v Újezdě bude ve středu 29.1. hned po mši svaté v 18.45 h. Děkujeme za Váš čas a ochotu ke službě.