Ohlášky 9.8. - 16.8.2020

 
Den Liturgie Intence

Neděle
9.srpna
2020

19. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD za Antonína Kachlíře, rodiče Hrubých a Kachlířových, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY za farníky
11.00 ÚJEZD za Karla a Marii Ocáskovy, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
10.srpna

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18.00 ŽATČANY – mše sv. NENÍ
Úterý
11.srpna

Památka sv. Kláry, panny

 
Středa
12.srpna
  18.00 ÚJEZD mše sv. NENÍ
Čtvrtek
13.srpna

 

18.00 ŽATČANY mše sv. NENÍ
Pátek
14.srpna
Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 ÚJEZDmše sv. NENÍ
Sobota
15.srpna
Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

 

8.00 ÚJEZDza Marii a Jana Mášovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci


Neděle
16.srpna
2020

20. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZDza Marii Dobrovolnou, otce, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za Marii Partykovou, rodinu Binkovu a Bublovu
11.00 ÚJEZDna poděkování za přijatá dobrodiní, za rodinu Floriánovu, Šinderbalovu a za duše v očistci

 

OZNÁMENÍ:

  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 16.8. při mši svaté v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Anastázie Šinderbalová.