Ohlášky 31.5. - 7.6.2020

 
Den Liturgie Intence

Neděle
31.května
2020

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8.00 ÚJEZD za rodiče Valihrachovy, manžela, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – na úmysl dárce
11.00 ÚJEZD za farníky
Pondělí
1.června

Památka Panny Marie,

Matky církve
18.00 ŽATČANY – za Marii a Pavla Petlákovy, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Úterý
2.června

 

 
Středa
3.června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 ÚJEZDza rodiče Němečkovy, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
4.června

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18.00 ŽATČANY – za nemocnou dceru a duše v očistci
Pátek
5.června
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 14.00 ÚJEZD – pohřeb paní Marie Muricová
18.00 ÚJEZD za rodinu Vavříčkovou a Markovou
Sobota
6.června

Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZDza zemřelé kněze Antonína Hladkého a Františka Pazderku a zemřelé salesiány


Neděle
7.června
2020

Slavnost

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 ÚJEZD na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
9.30 ŽATČANY –  na poděkování za 90 let života s prosbou o další pomoc
11.00 ÚJEZDza paní Zdeňku Rozprýmovou a rodiče Františku a Emila Francovy
15.00 ŽATČANY – svátostné požehnání

 

OZNÁMENÍ:


  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • Intence na druhé pololetí roku 2020 si můžete nechat zapsat osobně na faře nebo v sakristii, telefonicky nebo e-mailem: ujezdubrna@dieceze.cz
  • V neděli 31.5. v 18 h budou v kostele v Újezdě zpívané Mariánské nešpory.
  • V sobotu 6.6. v 11 h v Újezdě přijme svátost křtu Petra Müllerová.
  • Moc děkujeme za každý váš dar na opravu střechy kostela v Újezdě, buď na účet farnosti nebo i v hotovosti.