Ohlášky 14.10. - 21.10.2018

 
Den Liturgie Intence

Neděle
14.října
2018


28. neděle v mezidobí
 8.00 ÚJEZDza Anežku a Františka Slabých, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY za rodiče Čumpovy, syna, celou živou a zemřelou rodinu

11.00 ÚJEZDzza Vlastu a Jana Floriánovy a syna Jana

Pondělí
15.října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 ŽATČANY –  za rodinu Blažkovu, Osičkovu, Sladkou a Boží ochranu
Úterý
16.října

Sv. Hedviky, řeholnice

 
Středa
17.října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18.00 ÚJEZD – za Jaroslava Veselého, rodiče a švagry
Čtvrtek
18.října

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00 ŽATČANY – na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu
Pátek
19.října
 
18.00 ÚJEZD – za rodiče Pospíšilovy, Němečkovy a duše v očistci
Sobota
20.října
Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – za Antonína a Jiřinu Jenišovy a syna P. Vojtěcha Antonína

11.00 ÚJEZD – svatba  - Lenka Divácká a Jiří Pagáč


Neděle
21.října
2018

29. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

8.00 ÚJEZD – za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodin Duroňovu a Gregorovičovu
9.30 ŽATČANY – za farníky

11.00 ÚJEZD – za Barboru a Bohumila Kozákovy, za živou a zemřelou rodinu

 

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Děkujeme v Újezdě za vaše dary při dnešní sbírce na opravy a v Žatčanech na potřeby farnosti.
 • V měsíci říjnu jste zváni v Újezdě na modlitbu svatého růžence v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy v 16 h v kostele.
 • Paní Marie Rychlíková vás zve na prodejní výstavu „vazby k památce zesnulých, dekorativní venkovní i interiérové“ v neděli 14.10. od 14 – 17 h v Komunitním centru v Újezdě u Brna.
 • V neděli 14.10. v 15 h zveme nejen děti na drakiádu. Sraz v Újezdě u kostela.
 • Od středy 17.10. si můžete nechat zapsat intenci na první pololetí roku 2019.
 • V sobotu 20.10. od 9 hodin na oratoři proběhne pečení perníčků a jiných dobrot k misijní neděli. Děti, jste srdečně zvány, přijďte pomoci.
 • V sobotu 20.10. v 11 h chtějí uzavřít manželství paní Lenka Divácká a pan Jiří Pagáč. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře.
 • Ve světový den modliteb za misie 21.10.2018 připravujeme již 6. tradiční MISIJNÍ JARMARK. Připojte se i vy! Napečte, upleťte, ušijte, namalujte či jinak vyrobte drobné dárky, které budeme moci nabídnout ostatním a získat tak finanční prostředky do sbírky Papežského misijního díla dětí určených na podporu misijních oblastí. Vaše výrobky můžete přinést v sobotu 20.10. odpoledne 16 – 18 h na faru v Újezdě. Děkujeme.
 • O misijní neděli 21.10. v 10 hodin v Újezdě se budou děti společně modlit misijní růženec za potřebné lidi celého světa.  Prosím rodiče, aby podpořili své potomky.
 • V neděli 21.10. bude sbírka na misie. Děkujeme za vaše dary.
 • V neděli 21.10. bude ve 14.30 h v Žatčanech misijní růženec. Všichni jste srdečně zváni.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit kalendáře na postavení za 65 Kč.