Ohlášky 21.4. - 28.4.2019

 
Den Liturgie Intence
Neděle
21.dubna
2019
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 8.00 ÚJEZDza živou a zemřelou rodinu Hradovu a zetě Josefa
9.30 ŽATČANY za farníky

11.00 ÚJEZDna poděkování za 30 let společného života

15.00 ÚJEZD – svátostné požehnání

Pondělí
22.dubna

Pondělí v oktávu velikonočním

8.00 ÚJEZD – za Vojtěcha Roblíka a dvoje rodiče

9.30 ŽATČANY – za rodiče Jurasovy, tři syny, dva vnuky, dvě vnučky a živou rodinu

Úterý
23.dubna
 
18.00 ÚJEZD –  mše svatá u kaple sv. Antonína
 
Středa
24.dubna
 
18.00 ÚJEZD –  za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc
Čtvrtek
25.dubna

 

18.00 ŽATČANY – za farníky

Pátek
26.dubna
 
18.00 ÚJEZD – za Václava Kyselku a tatínka
 
Sobota
27.dubna
 

8.00 ÚJEZD – za Františka Kalendu, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle
28.dubna
2019

2. neděle velikonoční

(Božího milosrdenství)
8.00 ÚJEZD – Pánu Bohu na poděkování za přijatá dobrodiní a za živé a zemřelé spolužáky 1949
9.30 ŽATČANY – za Olgu a Josefa Hladkých, zemřelou rodinu a duše v očistci

11.00 ÚJEZD – za Bohumila Blažka, manželku a syna

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Sbírka o Velikonocích bude v Újezdě na opravy a splacení dluhu a v Žatčanech na potřeby farnosti. Děkujeme za Vaše dary.
 • V Újezdě můžete do kasičky vzadu v kostele přispět na květinovou výzdobu. Děkujeme za Vaše dary.
 • V neděli 21.4. bude v Újezdě v 15 h svátostné požehnání.
 • V neděli 21.4. od 15 h bude v Komunitním centru na oratoři v Újezdě pletení pomlázek.
 • V sobotu 27.4. v 11 h v Žatčanech přijme svátost křtu Vilém Chvála.
 • V Újezdě bude úklid kostela v pátek 26.4. od 8 h do 16 h a v sobotu 27.4. od 8.30 h do 16 h. Děkujeme za Váš čas a ochotu ke službě.
 • V týdnu od 29. 4 do 5. 5. 2019 proběhne v Žatčanech tradiční podzimní sbírka obnošeného šatstva  pro humanitární potřeby. Starý textil můžete uložit  do pytlů a odložit  kdykoliv během dne do vrat starého obecního úřadu v Žatčanech (vedle knihovny). Pracovníci obecního úřadu je budou průběžně odklízet. Děkujeme za vaše hmotné i finanční dary.
 • Pouť na Turzovku, oba autobusy jsou obsazené. Jeden jede z Újezda, druhý ze Žatčan. Je potřeba se podívat, ve kterém autobuse budete sedět. Odjezd ze Žatčan je v 5.20 h, z Újezda pak společný odjezd v 5.30 h.  První zastávka by byla v novém kostele sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě, potom bychom jeli do Turzovky a odtud bychom šli křížovou cestou nahoru k původní kapli. Zde by mohla být kratičká pobožnost a pak kolem pramenů bychom došli do kostela P. Marie Matky Církve a ve 12. hod by byla mše sv. Kdo nebude moci jít nahoru pěšky, domlouváme mikrobus, který by vás vyvezl nahoru. Od 1. l. zatím nemohou autobusy jezdit nahoru. Po mši sv. by byl čas na prohlídku okolí a ve 14.30 h bychom odjížděli z Korně do Štípy, kde by nám místní pan farář něco pověděl o poutním místě a na závěr by bylo svátostné požehnání. Zálohu je třeba zaplatit co nejdříve. Jakýkoliv dotaz rád odpoví pan Jiří Jeniš tel.: 739 344 145.
 • V sobotu 18.5. nabízíme dětem výlet do keramického ateliéru v Koněšíně. Zájemci se prosím napište na papír na žluté nástěnce.
 • V Žatčanech děkujeme za úklid fary.
 • Můžete se přihlašovat na pouť do Svaté země od 24.3. - 31.3. 2020. cena 18 900 Kč + 120 USD. Podrobnosti na nástěnce nebo na farních stránkách.