Ohlášky 9.12. - 16.12.2018

 
Den Liturgie Intence

Neděle
9.prosince
2018


2. neděle adventní
 8.00 ÚJEZDza farníky
9.30 ŽATČANY za živou a zemřelou rodinu Zapomělovu

11.00 ÚJEZDza rodinu Nedomovu, Kratochvílovu, Hýblovu, živou a zemřelou rodinu

Pondělí
10.prosince
 

6.30 ÚJEZD –  za Marii a Karla Ocáskovy, živou a zemřelou rodinu

18.00 ŽATČANY –  za rodinu Zvolskou, Sedláčkovu, Lorencovu a živou rodinu
Úterý
11.prosince

 

 
Středa
12.prosince
 
18.00 ÚJEZD – za Marii a Karla Ocáskovy, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
13.prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice

6.30 ÚJEZD – za Karla Svobodu a celou zemřelou rodinu

14.30 ÚJEZD – mše sv. v domově U Františka

18.00 ŽATČANY – za farníky
Pátek
14.prosince
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 
18.00 ÚJEZD – za živou a zemřelou rodinu Kuglerovu, Žampachovu, Dostálkovu, Lipovskou a Koblížkovu
Sobota
15.prosince
 

10.30 ÚJEZD – Pánu Bohu na poděkování s prosbou o další pomoc a za rodiče


Neděle
16.prosince
2018

3. neděle adventní
8.00 ÚJEZD – za Marii Stejskalovu, živou a zemřelou rodinu
9.30 ŽATČANY – za Jaromíra Fialu, dceru Mari, živou a zemřelou rodinu Fialovu

11.00 ÚJEZD – za Annu a Vladimíra Petlákovy, syna Arnošta, živou a zemřelou rodinu

OZNÁMENÍ:

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • Děkujeme za přípravu a návštěvu farní kavárny v Komunitním centru na faře v Újezdě.
 • Krása vánočních dekorací. Přijměte pozvání na prodejní výstavu v úterý 11.12. od 17 – 19 h do Komunitního centra v Újezdě u Brna. Těší se Marie Rychlíková.
 • Ve středu 12.12. v 15.30 h v Komunitním centru na faře v Újezdě bude setkání seniorů.
 • CM Šternovjan srdečně zve na benefiční adventní koncert, který se uskuteční 12.12. v 18:00 na Náměstí Svobody v Brně. Koncert se uskuteční v rámci programu Česko zpívá koledy. Jako host vystoupí Mužáci ze Žatčan. Koncert bude živě přenášen Českým rozhlasem Brno.
 • Duchovní obnova v době adventní bude v sobotu 15.12. v Újezdě u Brna začne 8 h v kostele a bude zakončena mší svatou v 10.30 h.  Vede ji P. Miloslav Kabrda. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
 • Misijní jarmark se bude konat v neděli 16.12. po mši svaté od 10.30 -12.00 h v Žatčanech na faře. Na co se můžete těšit: na výrobky dětí z Misijního klubka, na společné fotky, na posezení u čaje a kávy. Výtěžek z této akce bude zaslán na Papežské misijní dílo dětí. Těšíme se na vás.
 • V neděli 16.12. od 15 h budou v Žatčanech zpovídat dva kněží.
 • V neděli 23.12. od 15 h bude v Újezdě zpovídat pět kněží.
 • Na farních stránkách se můžete přihlásit na LEKTORSKOU AKADEMII. Bude jednodenní kurz 23.2. 2019 od 9.00 – 17.00 h v Komunitním centru v Újezdě u Brna. Podrobnosti na nástěnce nebo na farních stránkách.
 • Do kasičky vzadu v Újezdě můžete přispět na mikulášské balíčky. Děkujeme.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit kalendáře na postavení za 65 Kč.