Ohlášky 10.11. - 17.11.2019

 
Den Liturgie Intence

Neděle
10.listopadu
2019


32. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZDza Františku Blažkovu, manžela a syna
9.30 ŽATČANY na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc

11.00 ÚJEZD –  za Marii a Jaroslava Rujbrovy a dvoje rodiče

Pondělí
11.listopadu
Památka sv. Martina, biskupa

18.00 ŽATČANY – za nemocnou dceru

Úterý
12.listopadu
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 
Středa
13.listopadu
Památka sv. Anežky České, panny
18.00 ÚJEZD – za Stanislava Popeláka, rodinu Popelákovu a Kosíkovu
Čtvrtek
14.listopadu
 

14.30 ÚJEZD – mše sv. v domově U Františka

18.00 ŽATČANY – za farníky

Pátek
15.listopadu
 
18.00 ÚJEZD – za Václava Kyselku a rodiče
Sobota
16.listopadu

Sobotní památka Panny Marie

8.00 ÚJEZD – za Jaroslava Duroně, manželku, rodinu Duroňovu a Hrozkovu


Neděle
17.listopadu
2019

33. neděle v mezidobí

8.00 ÚJEZD – za bratry Františka a Václava a za živou a zemřelou rodinu Levičkovu
9.30 ŽATČANY – za Antonína a Marii Sedláčkovy, rodinu a duše v očistci

11.00 ÚJEZD – na poděkování za 45 let společného života

OZNÁMENÍ:

 

 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
 • V sakristii si můžete nechat zapsat intence na první pololetí příštího roku.
 • V neděli 10.11. od 15 h v žatčanské orlovně na SVATOMARTINSKOU BESEDU U CIMBÁLU. Podrobnosti na nástěnce a na farních stránkách.
 • V neděli 10.11. bude od 15.45 – 18 h jste srdečně v Komunitním centru na faře v Újezdě zváni do farní kavárny.
 • V neděli 10. 11. zveme všechny děti a rodiče na loutkové divadlo „O zlaté rybce“. Představení začíná v 18 hod v sálku Komunitního centra Dona Boska. Více informací na nástěnce.
 • V neděli 10.11 v 19.30 h v Komunitním centru na oratoři v Újezdě setkání vedoucích SHM.
 • Ve středu 13.11. od 15.30 h bude v Komunitním centru na faře v Újezdě setkání seniorů.
 • V sobotu 16.11. ve 12.30 h v Újezdě přijme svátost křtu David Pagáč.
 • V neděli 17.11. při mši svaté v 9.30 h v Žatčanech přijme svátost křtu Anna Habigerová.
 • V neděli 17.11. bude v Újezdě sbírka na splacení dluhu a v Žatčanech na potřeby farnosti.
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2020 za 69 Kč.