Ohlášky 18.10. - 25.10.2020

 
Den Liturgie Intence

Neděle
18.října
2020

29. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

 – za rodinu Nedomovu, Kratochvílovu, Hýblovu, živou a zemřelou rodinu

  – za rodinu Petlákovu a Lauterbachovu, rodiče a duše v očistci
Pondělí
19.října
   – za Miroslava Cába
Úterý
20.října

 

 
Středa
21.října
 

– za Antonína a Jiřinu Jenišovy, syna P. Antonína a duše v očistci

17.00 - 18.00 ÚJEZD – příležitost ke svátosti smíření 
Čtvrtek
22.října

Sv. Jana Pavla II., papeže

– za Františku Krejčiříkovu, sourozence a rodiče

17.00 - 18.00 ŽATČANY – příležitost ke svátosti smíření
Pátek
23.října
  – za rodiče Floriánovy, Jana Husáka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Sobota
24.října

 

– za Jiřího Brázdila a rodiče

 


Neděle
25.října
2020

30. neděle v mezidobí

 

– za Ludmilu Hrozkovu, manžela, rodinu Duroňovu, Gregorovičovu a Hrozkovu

 – za Bohumila a Barboru Kozákovy, živou a zemřelou rodinu 

 

OZNÁMENÍ:


 • Protože je na bohoslužbě povolena účast maximálně šesti osob, uděluje otec biskup až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě
 • Otec Petr všechny intence odslouží soukromě. Děkujeme za pochopení.
 • Mše svaté můžete sledovat na televizi NOE nebo na internetu https://www.mseonline.cz
 • Ve středu bude od 17–18 h v Újezdě příležitost ke svátosti smíření.
 • Ve čtvrtek bude od 17–18 h v Žatčanech příležitost ke svátosti smíření.
 • Prosíme o dodržení počtu v kostele max. šest lidí. Děkujeme za pochopení.
 • V případě duchovní potřeby se můžete kdykoli obrátit na otce Petra, mobil: 731 402 630.
 • Předem děkujeme za každý dar na provoz a podporu farnosti:
 • Farnost Újezd u Brna: 123942938/0300
 • Farnost Žatčany: 123944212/0300
 • Do odvolání se ruší všechny volnočasové aktivity v Komunitním centru na oratoři v Újezdě. Děkujeme za pochopení.
 • V sobotu 31.10. ve 12 h chtějí v Újezdě uzavřít svátost manželství Marie Jenišová a Ondřej Potočiar. Kdo by věděl o nějaké překážce z hlediska církevního práva, nechť ji nahlásí na faře. Děkujeme.