Ohlášky 19.9. - 26.9.2021

 
Den Liturgie Intence

Neděle
19.září
2021

25. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD – za rodiče Floriánovy, Jana Husáka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
9.30 ŽATČANY – za farníky
11.00 ÚJEZD – za Annu a Antonína Floriánovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
20.září

Památka sv. Ondřeje Kim

Tae-góna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
18.00 ŽATČANY – na poděkování za přijatá dobrodiní
Úterý
21.září
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
17.00 ÚJEZD – mše sv. u kaple sv. Antonína
Středa
22.září
  14.00 ÚJEZD  pohřeb paní Eva Partyková 
18.00 ÚJEZD
– za Anežku a Aloisii Haluzovy a celou zemřelou rodinu
Čtvrtek
23.září
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18.00 ŽATČANY – za farníky
Pátek
24.září
  18.00 ÚJEZD – na poděkování za dar zdraví a všechna přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
Sobota
25.září
Sobotní památka
Panny Marie
8.00 ÚJEZD – za P. Antonína Jeniše, rodiče, živou a zemřelou rodinu

Neděle
26.září
2021

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA v Újezdě

26. neděle v mezidobí
8.00 ÚJEZD – za rodinu Otřísalovu a Chalupovu a za duše v očistci
9.30 ŽATČANY – za Josefa Sedláčka, živou a zemřelou rodinu
11.00 ÚJEZD – na poděkování za 90 let života

 

OZNÁMENÍ:


  • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření.
  • V neděli 19.9. je v Újezdě sbírka na opravu střechy kostela a v Žatčanech na opravu zdi kolem kostela.
  • Farnost Újezd u Brna srdečně zve na koncert, který se uskuteční v neděli 19. 9. 2021 v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Na koncertě zazní dílo Josepha Haydna „Sedm slov Vykupitelových“ v nastudování komorního souboru MUSICA NOVA s meditací Radovana Lukavského (cd). Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela.
  • Rozvrh výuky náboženství je na nástěnce a na farních stránkách. Přihlášky si můžete vyzvednout u třídní učitelky ve škole nebo u paní katechetky.
  • Prosíme o maximální opatrnost v okolí kostela v Újezdě, z důvodů práce na střeše. Děkujeme za pochopení.
  • Na faře v Újezdě si můžete zakoupit katecheze P. Antonína Vojtěcha Jeniše. Cena 900 Kč.