Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 27.11. do 04.12.2022 - 48. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za rodiče Hrozkovy, Duroňovy a na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc do dalších let
09:30
Žatčany
za Jiřího Vodu, živou a zemřelou rodinu
11:00
Újezd
za zemřelou rodinu Cvekovu, Kolkovu, Glettovu, Štefkovičovu a živé rodiny
Pondělí
28.11.
pondělí 1. adventního týdne 06:30
Újezd
na poděkování za dar života s prosbou o další pomoc
18:00
Žatčany
za Jana Slabého, dar víry pro rodinu a Boží požehnání
Úterý
29.11.
úterý 1. adventního týdne 17:00
Antoníček
mše sv. za padlé vojáky
Středa
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 18:00
Újezd
za rodiče Kroupovy, Ludmilu Pejřovu, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
01.12.
sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 06:30
Újezd
za Karla a Marii Ocáskovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18:00
Žatčany
na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc do dalších let
Pátek
02.12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 15:00
Újezd - penzion
mše sv. na penzionu
18:00
Újezd
za Jana a Marii Eliášovy, dvoje rodiče a zemřelou rodinu
Sobota
03.12.
památka sv. Františka Xaverského 08:00
Újezd
za Petru Chalupovu a Ivu Fukalovu
Neděle
04.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za Václava Horáčka, rodiče, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za farníky
11:00
Újezd
za Annu a Vladimíra Petlákovy, syna Arnošta, živou a zemřelou rodinu
OZNÁMENÍ:
 • Půl hodiny přede mši svatou je příležitost ke svátosti smíření. 
 • V době adventní budou v Újezdě RORÁTNÍ MŠE SVATÉ v pondělí a ve čtvrtek v 6.30 h a po nich jste všichni srdečně zváni na snídani do Komunitního centra na oratoři. Děti si mouhou vzít lucerničky. 
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit knihu ROK VE FARNOSTI za 99 Kč a stolní kalendáře za 69 Kč. 
 • Prosíme ochotné ženy, zejména mladší, aby se zapojily do pravidelného týdenního úklidu kostela v Žatčanech. Ideální by bylo, kdyby se domluvily nové dvojice, které budou spolu pracovat. Zařazení do nového rozpisu úklidu bude od nového roku. Svůj zájem nahlaste paní Vladimíře Sedláčkové. Pán Bůh zaplať za vaši službu pro kostel.
 • P. Jiří Brabec prosí a zároveň děkuje za každý váš dar na stavbu kostela sv. Pavla v Cancúnu v Mexiku. Můžete přispět na tento účet: 254268963/0600
 • Vzadu na stolečku si můžete zakoupit PRŮVODCE ADVENTEM za 10 Kč. 
 • Ve středu 30.11. v 19 h bude na faře v Újezdě setkání členů farní rady.
 • Ve čtvrtek 1.12. v 19 h bude v Žatčanech na faře setkání členů farní rady. 
 • V pátek 2.12. v 19 h v Komunitním centru v Újezdě na oratoři bude pokračovat příprava na biřmování.
 • V Újezdě můžete přispět na MIKULÁŠSKÉ BALÍČKY do kasičky na sloupu v kostele. Děkujeme za vaše dary.
 • V neděli  4.12. v 15.45 h bude v kostele svátostné požehnání a od 16 -18 h jste zváni v Újezdě na faře do farní kavárny. 
 • V obchodě u paní Březinové se přijímají objednávky na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v Žatčanech v pondělí 5.12.2022 v 17.00 hod. Objednávky se přijímají do konce měsíce listopadu.
 • Děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 3.12. od 14 h v Rajhradě. Podrobnosti na nástěnce a na farním stránkách.
 • Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donátor.cz.
 • V neděli 18.12.  (tedy 4. neděli adventní) Vás zveme na Vánoční misijní jarmark v Žatčanech. Budeme moc rádi, když i Vy sami něco vyrobíte. Děkujeme a těšíme se na Vás! Misijní Klubko