Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ÚJEZD U BRNA, ŽATČANY
od 03.12. do 10.12.2023 - 49. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
03.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za Václava Horáčka, rodiče, živou a zemřelou rodinu
09:30
Žatčany
za Miládku a Františka Kroupovy a duše v očistci
11:00
Újezd
za farníky
Pondělí
04.12.
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 06:30
Újezd
( volná intence )
18:00
Žatčany
za živou a zemřelou rodinu Sýkorovu a Oprchalovu.
Úterý
05.12.
úterý 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
Středa
06.12.
sv. Mikuláše, biskupa 17:00
Újezd
za Miladu Kroupovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence
Čtvrtek
07.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 06:30
Újezd
za zesnulou Květoslavu Schnirchovou
17:00
Žatčany
za zesnulého manžela a duše v očistci
Pátek
08.12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18:00
Újezd
na poděkováni
Sobota
09.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 08:00
Újezd
za Annu a Leopolda Rozprýmovy a celou rodinu
Neděle
10.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Újezd
za farníky
09:30
Žatčany
na úmysl dárce
11:00
Újezd
za syna a rodiče Řičánkovy, živou a zemřelou rodinu Václavikovu

ÚJEZD:

A adventu budou bývat Roráty vždy v PO a ve CT v 6:30. Poté jste zváni na společnou snídani na oratoř.

Začíná putování Panny Marie po rodinách. Prosíme o včasné předání následující rodině.

Vzadu na sloupě je kasička, kam můžete přispívat na Mikulášskou nadílku. Sv. Mikuláš přislíbil, že k nám zavítá ve středu 6. prosince po mši svaté, která bude výjimečně už v 17 hod.

V pátek 15.12. bude mít v našem kostele koncert pěvecká skupina Tónika. Začátek ve 20 hod. Bližší informace najdete na plakátku nebo na webu.

V neděli 17. prosince bude mši sv. v 11 hod. sloužit novokněz o. Tomáš Zámečník a poté bude udělovat novokněžské požehnání.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude v neděli 17.12.2023 od 15 hod.

 

ŽATČANY:

Začíná tradiční putování Panny Marie po žatčanských rodinách. Bližší informace může poskytnout Radek Kalvoda.

Mikulášskou nadílka se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023 v 17.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi bude příští neděli, tj. 10.12.2023 od 15 hod. Přijede také otec Oldřich Chocholáč z Telnice.

Prosíme ochotné ženy, zejména mladší, aby se zapojily do pravidelného týdenního úklidu našeho kostela. Ideální by bylo, kdyby se domluvily nové dvojice, které budou spolu pracovat. Zařazení do nového rozpisu úklidu bude od nového roku. Svůj zájem nahlaste paní Vladimíře Sedláčkové. Pán Bůh zaplať za vaši službu pro kostel.