Vytvoření netermínované intence online


Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k naplánování intence. Naplánování intence je na knězi, který si ji převezme.