Živý růženec

Úvod:

K modlitbě svatého růžence jsme vybízeni ze všech světových mariánských míst, namátkou: Lurdy, Fatima, Medjugorje….Vyzývají k ní papežové, papež František si výslovně přeje, aby se modlily také rodiny, děti. On sám vede májové pobožnosti.

 

Původ:

Zhruba před 200 lety bylo založeno PMD – papežské misijní dílo, největší organizace na podporu misií v historii katolické církve.

Zakladatelkou je dvacetiletá francouzská dívka  Pauline Jaricotová, která kromě toho také založila Živý růženec.

Co ji k tomu vedlo. Ona sama ve svém životě i apoštolátě žila důsledně růžencová tajemství. Chtěla zpřístupnit modlitbu růžence všem, nejen některým v Církvi, přála si, aby se stal také záležitostí mládeže.

Když poznala těžký život mladých, zaměstnaných žen, pochopila, že ony se nemohou modlit denně celý růženec. Vytvořila skupinky po 15 (tehdy) členkách. Když se každá z nich pomodlila jeden desátek růžence, všechny dohromady tak vytvořily růženec se všemi tajemstvími.

Myšlenka se ujala, a během několika let se i přes mnohé překážky Živý růženec rozšířil po celém světě. Papež Řehoř XVI. kolem r. 1840 jej zasvětil sv. Filomeně.

 

Úmysly:

Živý růženec se můžeme modlit na úmysly, které na jednotlivé měsíce dává papež. Jedná se o jeden všeobecný úmysl a jeden urgentní podle aktuální situace, dále jeden úmysl národní, který předkládají biskupové. Celkem 3 dané úmysly, tzv. Apoštolát modlitby.

Jinak si samozřejmě můžeme přidávat i své vlastní úmysly a potřeby.

Znění Apoštolátu modlitby bude na začátku měsíce vyvěšeno ve vývěsce.

 

Setkávání:

Aby v našem Společenství živého růžence docházelo také k doporučovanému živému setkávání, bude dvakrát za rok v měsíci květnu a říjnu sloužena mše svatá za členy Živého růžence a jejich rodiny. Po této mši svaté se společně pomodlíme jeden desátek, kdy každý člen bude myslet na své tajemství.

 

Rozpis:

živý_růženec_2021_06_01.pdf