Téma týdne

Téma týdne
Nepřehledné situace našeho života lze s Bohem skládat do mozaiky

Když spolu učedníci mluvili, stál najednou Ježíš uprostřed nich. Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl: „Pokoj vám! Proč jste rozrušení, a proč máte pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já!“ Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. “ (srov. Lk 24,39.41)

13. 4. 2024, jšp

Setkání učedníků s Ježíšem po jeho zmrtvýchvstání je plné emocí:
Na začátku je údiv a nedůvěra ke zprávám o vzkříšení.
Potom strach, obavy a rozrušení z Ježíše, který budí rozpaky.
A nakonec radost, že jejich Pán a mistr opravdu žije.

Přes všechny emoce nás příběhy po zmrtvýchvstání
vedou k něčemu praktickému.
Opakované setkávání učedníků se vzkříšeným Ježíšem
totiž ústí v jednu důležitou větu:
„Tehdy  jim Ježíš otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“
To, co slýchávali, se jim pospojovalo a začalo dávat smysl.

I my, abychom se v životě plném emocí, strachu a nedůvěry
mohli orientovat, potřebujeme mít nějaký vnější zdroj.
A tím je pro nás Boží slovo. 
Proto je pro nás důležité si Boží slovo pravidelně číst,
naslouchat mu a modlit se nad ním.

Teprve pak můžeme s Bohem
všechny ty drobné nesrozumitelné
a nepřehledné dílky mozaiky našeho života
skládat do překrásného obrazu,
který začne dávat smysl
a který nám dá sílu a odvahu věřit
a víru předávat dál.

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.