TRADIČNÍ ZÁSVĚTNÁ POUŤ DO ŽAROŠIC

Sobota 26.8.2022 

  •   7:00 odchod pěších poutníků ze Žatčan od křížku u Sokolovny
  •   7:30 odchod pěších poutníků od újezdského kostela
  •   9:20 odjezd autobusu do Lovčiček ze Žatčan
  •   9:30 odjezd autobusu do Lovčiček od újezdského kostela
  • 14:50 odjezd autobusu do Žarošic ze Žatčan
  • 15:00 odjezd autobusu do Žarošic od újezdského kostela
  • 17:00 křížová cesta v Žarošicích
  • 18:00 mše svatá v Žarošicích