Podpořili nás

Podpořili nás

Projekt
Komunitní centrum - Újezd u Brna
je spolufinancován Evropskou unií


Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002450
Příjemce dotace: Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Výzva: výzva č. 38–Rozvoj infrastruktury komunitních center
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Celkové náklady: 7 405 686,00 Kč
Dotace: 7 035 401,70 Kč

Stručný popis projektu
Předmětem předkládaného projektu je vznik nového Komunitního centra Újezd u Brna. V rámci projektu dojde k rekonstrukci části fary a objektu oratoria, které ve výsledku budou sloužit pro setkávání komunity, pro organizaci volnočasových aktivit a výkon sociální práce v podobě aktivizace rodin s dětmi, seniorů a zdravotně postižených osob. Cílovými skupinami projektu jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením a zdravotně postižené osoby.

Doba realizace projektu je do 31. 8. 2018.

 Oprava střechy kostela

 


Projekt
Výmalba interiéru kostela sv. Petra a Pavla
podpořil Jihomoravský kraj

 Opravu farní budovy v Újezdě u Brna
podporuje Nadace ČEZ